Professor om korruption: ”Toppen på ett isberg”

I Härryda utreds för närvarande två kommunala tjänstemän efter en visselblåsning, en av dem är avstängd från sin tjänst. Det finns tydliga regelverk inom statlig verksamhet för att hindra korruption, men det saknas inom kommunal verksamhet. Därför är det svårare att stoppa korruption i svenska kommuner, menar professor Olle Lundin.
– Det vi ser är antagligen toppen på ett isberg, säger professor Olle Lundin.