Regionstyrelsens ordförande om Vorbergs kritik: ”Det är ju ren nonsens”

Regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) svarar på Per Vorbergs (M) kritik och menar att det är ”nonsens” att man från regionens sida fortfarande skulle vara låsta vid tanken på en höghastighetsjärnväg.
– Att det här skulle vara någon form av höghastighetsjärnväg har man ju lagt ner för flera år sedan. Så det är ju ren nonsens.