Röd-Grön samverkan i Härryda firar beslut om mindre barngrupper i förskolan

Två löften om minskade barngrupper i förskolan från den Röd-Gröna samverkan kommer att bli verklighet så snart som möjligt.

ANNONS
|

Flertalet initiativärenden från den Röd-Gröna samverkan i Härryda lades på bordet för votering under tisdagens sammanträde i Nämnden för utbildning, kultur och fritid. Tre av dem gick igenom med stöd av Sverigedemokraterna. Två handlade om minskade barngrupper i förskolan.

– Förslagen ligger utifrån att vår budget gick igenom i fullmäktige. Vi ska ha minskade barngrupper nu 2023, men också på sikt minska barngrupperna med bibehållen personalstyrka, säger Kristin Arplöw (S), andre vice ordförande i nämnden.

Oppositionen vill att Härryda kommun ska nå upp till Skolverkets riktmärke för antal barn, som är att sex till tolv barn i åldrarna ett till tre, och nio till femton för barn mellan fyra och fem år.

ANNONS

– Det är inte omöjligt, det är verkligen något som vi som faktiskt är en ganska välmående kommun måste ta ansvar för. En rekommendation är ingen skarp lagstiftning, men det är faktiskt en skarpare riktning än man tror, säger hon.

Första steget: Fem miljoner kronor

I budgeten har de rödgröna öronmärkt fem miljoner kronor som ska gå till att förvaltningen ska ta fram en plan på hur de bäst används för uppdraget.

– Vi förväntar oss att vi har en plan för de här fem miljonerna efter nästa nämndsmöte eller möjligtvis det första efter sommaren. Vi har tagit fram vad som ska göras och de får svara på hur. Vi kommer att följa upp det och det är såklart lite bråttom eftersom det är 2023 som det ska gälla, säger hon.

Den andra punkten handlar om långsiktighet. Förhoppningen är att kommunen ska ligga i linje med Skolverkets rekommendationer fullt ut år 2030. För det krävs först och främst att en kostnadskalkyl tas fram.

”Vi tänker att det nog inte räcker”

– Vi tänker att det nog inte räcker fullt ut med fem miljoner för att minska barngrupperna på alla förskolor. Jag tänker att en kalkyl behöver komma in för att nå det, det är ju både ett nu och ett sedan i två olika initiativärenden.

ANNONS

Röd-Grön samverkan kommer även att planera för satsningarna i deras förslag till budgeten för 2024.

Sverigedemokraterna: ”Vi plockar russinen ur kakan”

Sverigedemokraternas ordförande Peter Arvidsson är nöjd med beslutet.

– Vi är jätteglada för detta och jag är personligen jätteglad. När jag kom in i politiken var det en av frågorna som jag upptäckte var fel i Härryda som vi ville göra bra. Vi plockar russinen ur både det blåa och röda gängets bästa delar i deras budgetar. säger han.

Härryda-Posten har sökt nämndens ordförande Sven Karlsson (M).

Samtliga avhandlade initiativärenden från Röd-Grön samverkan på sammanträdet för nämnden för utbildning, kultur och fritid 9 maj

• Initiativärende gällande uppdrag om att anställa fler elevassistenter

• Initiativärende gällande uppdrag om att utveckla en central enhet för elevassistenter

• Initiativärende gällande uppdrag om fler skolkuratorer och skolpsykologer

• Initiativärende gällande uppdrag om minskade barngrupper nu (röstades igenom)

• Initiativärende gällande uppdrag om minskade barngrupper på sikt (röstades igenom)

• Initiativärende gällande uppdrag om ökad lärartäthet

• Initiativärende gällande uppdrag om förebyggande arbete mot problematisk skolfrånvaro (röstades igenom)

LÄS MER:Härryda kommuns nya kommundirektör Pia Alhäll håller på att bli varm i kläderna

LÄS MER:Oro för utsläpp i Björrödsbäcken: ”Blev förskräckt”

LÄS MER:Det här klagar Härrydabor på med skolan

ANNONS