Ropen skalla, jämställda löner åt alla

För oss socialdemokrater är jämställda löner en självklarhet. Vi kommer aldrig acceptera att kvinnor tvingas arbeta utan lön två månader om året. Jämställda löner skall vara en självklarhet. Varför skall kvinnors arbete värderas lägre än mäns? Jämställda löner ger ett jämställt samhälle och ett jämställt samhälle ger alla medborgare bättre förutsättningar och bättre mående, skriver Patrik Linde (S) och Kristin Arplöw på 1 maj.

ANNONS
|

I dagens Sverige, på 2020-talet, är det svårt att förstå att en kvinnas arbete värderas lägre än en mans. En kvinna tjänar i genomsnitt 325 500 och en man tjänar 390 400. Det betyder att den genomsnittliga kvinnan har ungefär 83 procent av mannens lön. Om vi översätter det till månadslöner så betyder det att en kvinnas årslön motsvarar vad en man tjänar på 10 månader.

En kvinna arbetar således två månader utan att få betalt. Känns detta rätt? Det tycker inte vi!

Självklart behövs en förändring i hela samhället för att lösa denna skeva värdering av kvinnors arbetsinsats. Politiken kan inte tvinga fram denna förändring i hela samhället. Men vi politiker kan skapa en förändring i den kommun vi är verksamma i.

ANNONS

Problematiken kan delas in i två delar. Den första handlar om att kommunen och andra arbetsgivare redan vid anställningsögonblicket tenderar att betala en högre lön till män än kvinnor. Detta är ett synsätt som måste förändras nu!

Vi har en lönepott för att utjämna skillnader. Men arbetet är lång ifrån färdigt.

Den andra delen av problematiken är att kvinnors löneökning även efter anställningen är mindre än männens. Härryda kommun arbetar med frågan, men vi har fortfarande en bra bit kvar. Vi har en lönepott för att utjämna skillnader. Men arbetet är lång ifrån färdigt. Arbetet måste accelereras. Därför vill vi se en fördubblad pott. Då hade kommunen på kortare tid nått jämställda löner.

Härryda har en tydlig vision:

Vi vill bygga framtiden!

Vi vill ge människor möjligheten att växa och blomstra!

Vi visar mod, nytänkande och handlingskraft!

Detta är en idé som landar lösningen och definitivt håller för kommande generationer.

Frågan debatterades i kommunfullmäktige under torsdagen och tyvärr vann den inte stöd hos en majoritet. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sportpartiet, Kommunpartiet och Sverigedemokraterna valde att rösta ner motionen. Detta trots att satsningen redan finns i den av fullmäktige beslutade budgeten.

Vi anser att jämställda löner är viktigt. Vi tycker att mäns och kvinnors arbete är lika viktigt.

Tycker du som oss? Gör då din röst hörd! Välj att engagera dig!

ANNONS

Ropen skalla, jämställda löner åt alla!

Patrik Linde (S)

Oppositionsråd i Härryda Kommun.

Kristin Arplöw (S)

Ordförande för Socialdemokraterna i Härryda kommun.

LÄS MER:Majbrasorna välkomnade våren – så firades Valborg i Hindås och på Wendelsberg

LÄS MER:Mikael Damberg på blixtvisit i Mölnlycke

LÄS MER:Så vill Sven Karlsson (M) få hemmasittarna tillbaka till Härrydas skolor

ANNONS