Så mycket får partierna i Härryda i partistöd under 2024

Partistödet till kommunfullmäktiges tio partier är på väg att bestämmas inför 2024. Förutom grundstöd ges också bidrag baserat på antal mandat partier har erhållit.