På onsdagen kom nya inflationssiffror från SCB.
På onsdagen kom nya inflationssiffror från SCB. Bild: Chris Anderson/TT

Så mycket ökade inflationen i november

Inflationen var 9,5 procent i årstakt enligt färska siffror från SCB. Mätt i konsumentprisindex landade inflationstakten på 11,5 procent – den högsta siffran på 30 år.

ANNONS

Inflationstakten mätt i KPIF var 9,5 procent i november 2022. Det är en uppgång från föregående månad då samma mått låg på 9,3 procent. Det är något mindre än den väntade inflationstakten, som enligt Infronts sammanställning låg på en KPIF på 9,7 procent. Dock är takten något högre än Riksbankens egna prognos, som indikerade att KPIF skulle landa på 8,8 procent för november.

– Stigande elpriser bidrog till en ökad inflationstakt i november, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Enligt SCB steg elpriserna med 16,8 procent från oktober till november.

Den ökade inflationen påverkar främst av att elpriserna ökade under november, vilket i sin tur ledde till ökade boendekostnader. Livsmedelpriserna ökade återigen. Rensat för energi låg KPIF-inflationen på 8 procent, vilket är en ökning från 7,9 procent i oktober.

ANNONS

KPI och KPIF – Två olika inflationsmått

Konsumentprisindex (KPI) är mest känt, men det är KPIF som är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI. Skillnaden mellan KPI och KPIF är att i KPIF håller man hushållens räntesatser för bolån konstant. Det innebär att KPIF inte påverkas av ändrade räntesatser för hushållens bolån medan KPI påverkas av ändrade räntesatser.

Källa: SCB

Mätt i KPI (Konsumentprisindex), som till skillnad från KPIF påverkas av stigande räntor, var inflationstakten på årsbasis 11,5 procent. Det är en ökning från 10,9 procent i oktober. KPI-inflationen är på den högsta nivån i Sverige på 30 år.

De stigande räntekostnaderna bidrog med 2,1 procentenheter till inflationstakten, enligt SCB.

Inflationstakten påverkades också av stigande priser för livsmedel och alkoholfria drycker, där det främst var prisökningar på mjölk, ost och ägg som bidrog. Transportpriserna ökade också, där en stor del av uppgången berodde på höjda drivmedelspriser, men även priserna på bilar steg.

Varor och tjänster med störst påverkan på inflationstakten enligt KPIF

Årsförändring angett i procent

Livsmedel och alkoholfria drycker: 18,1

Boende: 9,8

El: 36,8

Underhåll och reparationer av egna hem: 10,2

Inventarier och hushållsvaror: 15,4

Möbler: 20,5

Transport: 10,3

Bilar: 8,9

Drivmedel: 23,6

Rekreation och kultur: 4,2

Restaurangbesök: 8,9

Personlig hygien: 10,5

Källa: SCB

Under gårdagen kom beskedet från USA att inflationen mätt i KPI kom in något lägre än väntat på 7,1 procent istället för det väntade 7,3 procent. Det gjorde att börserna tog ett glädjeskutt under tisdagskvällen. Ikväll presenterar amerikanska Fed nytt räntebesked, där marknaden väntar sig en ökning på 0,5 procent, vilket skulle innebära en viss inbromsning i ökningstakten.

Stockholmsbörsen öppnade på svagt minus efter det svenska inflationsbeskedet. De svenska storbankerna reagerade blandat på informationen från SCB. Swedbank och Nordea spår att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 50 punkter i februari, medan Handelsbanken tror att höjningen blir 25 punkter. Banken skriver i en analys att vändpunkten för inflationen kommer att ske inom ett par månader.

ANNONS
ANNONS