SMHI varnar för skyfall

Under onsdagen finns det risk för skyfallsliknande regn som kan leda till översvämningar.
SMHI har gått ut med en gul varning som bland annat berör Härryda kommun.