Socialtjänsten i Härryda har brist på personal och utreder inte inom lagstadgad tid

Vissa ärenden utreds inte inom lagstadgad tid. Det är hög arbetsbelastning och brist på personal som utreder orosanmälningar i Härryda kommun. Konsulter har nu tillfälligt fått tas in.
– Vi behöver det för att klara grunduppdraget. Det är svårrekryterat i hela landet, säger Susanne Grabe, verksamhetschef.

ANNONS
|

Bristen på socialsekreterare inom enheten Utredning och Skydd i Härryda kommun är påtaglig. Det är där man utreder orosanmälningar rörande barn och unga, och beslutar om exempelvis att omhänderta barn enligt LVU, lagen om vård av unga.

En anonym källa, som vi kan kalla ”Lisa”, har god kännedom om den aktuella arbetsplatsen. Hon berättar för Härryda-Posten att personal går på knäna och att det händer att ärenden blir liggande på hög och utredningar drar ut på tiden, över den lagstadgade gränsen på 120 dagar.

– Det är helt enkelt för få i personalen, så det blir en hög arbetsbelastning. Frustrerade familjer hör av sig, socialsekreterare är svårare att få tag på när man har så mycket att göra. Det är många familjer som varje utredare måste hantera, och det har varit ett stort problem.

ANNONS

Bland annat har sjukskrivningar, korttidsfrånvaro och vakanser på grund av olika skäl, samt svårigheter att rekrytera ny personal, gjort att ärendemängden ökat för kvarvarande personal.

– När någon blir sjukskriven har ärenden lagts på övriga, som då drabbas av högre belastning. Det blir som en kedjeeffekt.

Ärendena som personalen har poängsätts, beroende på hur svåra de bedöms vara. Och beroende på hur lång arbetserfarenhet socialsekreteraren har ska denna ligga på en viss poäng. Bland annat har personalen på så vis kunnat följa hur stor belastningen är.

– Och utöver en hög ärendetyngd har det varit svårt för folk att få tag på arbetsledning, vid behov av hjälp och stöd.

”Lisa” menar att arbetsbelastningen har varit hög under flera år, och att det har blivit en ond cirkel, som påverkar i många led.

– Det ju en stor sak att få en orosanmälan på ett barn för de flesta familjer, och att då få vänta väldigt lång tid innan man får träffa någon som berättar vad det är, skapar ofta en stor oro. Och man får kanske vänta på att få det stöd man behöver.

– Och de som jobbar med att ta emot orosanmälningar i första skedet, får ta emot mycket samtal om hur det går och vad som händer.

ANNONS
”Man får kanske vänta på att få det stöd man behöver”, säger ”Lisa”.
”Man får kanske vänta på att få det stöd man behöver”, säger ”Lisa”. Bild: Richard Svedberg

Har skapats en åtgärdsplan för enheten

En platsannons, där kommunen söker socialsekreterare, har nyligen förlängts för att få fatt i fler sökanden. Kommunen har i denna försökt med ”ett nytt grepp”. Sökanden möts av orden ”Vi har bestämt oss! Vi vill bli Sveriges bästa socialtjänst och en arbetsplats för dig att trivas på!”

I annonsen lyfts fördelar med arbetsplatsen, bland annat står det ”En ärendemängd som är rimlig för dig”.

– Vi har försökt att göra den mer attraktiv. Sticka ut och fånga intresset för verksamheten. Framför allt så vill vi locka socialsekreterare med erfarenhet, det har varit så att vi haft mycket nyexaminerad personal och när de fått mer erfarenhet har de gått vidare, säger Susanne Grabe, som är verksamhetschef inom Sektorn för socialtjänsten i Härryda kommun.

Vad tror du att det beror på?

– De är inte alltid redo för det här. Det är ett svårt och komplext arbete, det är ett väldigt krävande jobb rent känslomässigt. Det är missbruk hos föräldrar, omsorgsbrister, neuropsykiatriska funktionshinder, våld är det rätt mycket av, kriminalitet hos unga där vi saknar rätt mycket verktyg och så. Man arbetar oftast med ett helt nätverk. Man tvingas fatta svåra beslut kring skydd av barn.

Hon berättar att det är tre konsulter som, sedan någon månad tillbaka, nu arbetar på avdelningen. I februari kommer ytterligare en konsult, som ska arbeta i en arbetsledande position.

ANNONS

– Vi var tvungna att ta in konsulter för att klara vårt grunduppdrag. Och det har inte heller varit så lätt.

Ett tag såg det ut att behövas fler konsulter, men nu har man lyckats att rekrytera tre socialsekreterare som ska börja nästa år.

– Det är vi glada för. Det ser lovande ut framåt. Vi har ändå bra koll på läget och vi har en åtgärdsplan. Vi behöver jobba med åtgärder på enheten och vi har tagit hjälp av personalen till det.

”Vi var tvungna att ta in konsulter för att klara vårt grunduppdrag”,  säger Susanne Grabe, verksamhetschef.
”Vi var tvungna att ta in konsulter för att klara vårt grunduppdrag”, säger Susanne Grabe, verksamhetschef. Bild: Anna von Brömssen

Hon bekräftar bilden, som ”Lisa” förmedlar av att vissa utredningar i dagsläget har tagit längre än den lagstadgade tiden.

– Vi har koll på våra ärenden. Och gör allt för att detta inte ska påverka dem vi är till för. Men när vi fått prioritera akuta ärenden, så kan vissa få ligga och vänta. Det kan också vara andra orsaker som gör att det tar tid, till exempel att man inte kan få kontakt med BUP.

Vad Härryda-Posten erfar har befintlig personal hög arbetsbelastning och upplever samtidigt att de inte fått det stöd de behöver?

– Framför allt är det nog nära arbetsledning som har varit en brist. Det har slutat folk även där. Och det är svårrekryterat till dessa tjänster med. När det är nyexaminerad personal ställs stora krav på arbetsledning som är tillgänglig. Vi försöker göra så att det ska vara möjligt.

ANNONS

”Den lovar mycket. Det är enorma ambitioner”

”Lisa” har sett den aktuella platsannonsen.

– Den lovar mycket. Det är ju enorma ambitioner. Att bli ”Sveriges bästa socialtjänst”. Men än så länge har det så vitt jag vet inte blivit så stora förändringar. Jag tänker ju att man borde varit fler tidigare. Det står ju att man har rimlig arbetsmängd, och nära till arbetsledning, så ser det ju inte ut.

– Det finns en plan, men det har inte verkställts ännu. Jag tror att personal har svårt att lita på att det kommer att verkställas. Och det finns en risk att ny personal kommer att uppleva att det inte är som utlovat. Det har varit svårt att få folk att stanna kvar.

Har du varit i kontakt med socialtjänsten i Härryda och har erfarenheter du vill dela med dig av? Hör gärna av dig till: redaktionen@harrydaposten.se.

LÄS MER:Hårt tryck hos 1177 – långa väntetider väntas i jul

LÄS MER:Julknåp med Härryda-Posten! Vi bjuder på en hel bilaga med korsord, sudoku och spel!

LÄS MER:Trots kyla fick elementen vara avstängda: ”Går jättemycket el”

ANNONS