Sommarvärme på väg in över Härryda kommun

Helgens härliga väder stabiliseras ytterligare när ett högtryck parkerar sig över östra delarna av Sverige. För Härryda kommun del innebär det sommartemperaturen i veckan som kommer.