Studieförbund i Härryda ser risker med minskade anslag

Sedan tidigare står det klart att regeringen drar ner anslagen till studieförbunden med en tredjedel de närmaste åren.
– Det är en riktad attack mot föreningslivet, säger Niclas Rosell, verksamhetsutvecklare på ABF.