Sven Karlsson (M) om åtstramningarna i skola och förskola i Härryda

Till hösten väntas så kallade ”verksamhetsanpassningar” i både skola och förskola. Bland annat kan sju elevassistenter behöva gå. Trots detta menar Sven Karlsson (M), ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid, att det de facto inte är några nedskärningar det rör sig om.
– Man måste anpassa när vi har en minskning med 10 procent av antalet barn, säger Karlsson.