Tågbesked skjuts upp – Härryda får vänta lite till

Det blir inget beslut nu i maj om hur det blir med eventuell ny tågsträcka mellan Göteborg och Borås, rapporterar P4 Sjuhärad. Parterna är oense – med Härryda.