Träd har fallit i blåsten

Ett träd föll över vägen vid gamla Partillevägen och blockerade gång- och cykelbanan.