Trafikskola i Mölnlycke desperat efter automat

Automatväxlade bilar och efterfrågan på körkort för automatisk växellåda ökar snabbt – en utveckling som trafikskolan i Mölnlycke vill hänga med i:
– Det finns egentligen, i mitt tycke, ingen fördel med manuellt. Och framtiden skriker ju automat, säger Mattias Bakhuizen som är delägare och trafiklärare vid Körskolan.com i Mölnlycke.

ANNONS
|

Färska siffror från Transportstyrelsen visar att drygt 74 400 personbilar med automatisk växellåda har nyregistrerats i Sverige hittills i år, medan nyregistreringarna för de manuellt växlade personbilarna enbart har varit cirka 4 200. I Västra Götaland ligger siffrorna på cirka 800 för manuell växellåda medan de automatväxlade var drygt 9 700 – bortsett från fordon som har avregistrerats eller ägarbyten till andra län.

– Trenden kring ökat intresse för automat håller i sig. De senaste fem åren har förändringen gått fort. Det är så klart en effekt av elektrifiering och utveckling av fordonsflottan i Sverige. Idag säljs det oerhört få nya bilar som är manuella och det speglas i hur dagens unga ser på körkort kopplat till bilars teknik, summerar Anders Cronqvist som är kommunikatör på Trafikverket. Han fortsätter:

ANNONS

– Storstäderna ligger lite före i utvecklingen, men andelen automatprov ökar snabbt i hela landet.

Skillnaden i valet mellan körkort för automatisk växellåda respektive manuell, är något som både Madeleine Bokedal och Mattias Bakhuizen på Körskolan.com i Mölnlycke noterat. Av deras cirka 400 personbilselever är det ungefär 35 procent som tar automatkörkort på deras körskola i Mölnlycke under ett år – en siffra som sakteliga ökar.

Flera fördelar med automatkörkort

Fördelarna med att ta körkort för automatväxlad personbil är, enligt Bokedal och Bakhuizen, oslagbara för såväl eleven, trafikskolan som samhället.

– Vi vet att det går snabbare att ta ett automatkörkort än manuellt, alltså färre lektioner, alltså billigare för eleven. Bilindustrin kan knappt, och kommer kanske snart, ha svårt att leverera bilar med manuell växellåda till trafikskolorna. Och miljömässigt, eftersom du även har el i det här segmentet, sammanfattar Mattias Bakhuizen som är delägare och trafiklärare.

Trots det väljer fortfarande majoriteten i Mölnlycke körkort för manuellt växlad personbil, något som de båda tror beror på föräldrars förväntningar och tradition.

– Förr i tiden var ju automaten mer bränsleslukande, men så är det inte längre. Och framtiden skriker ju automat. Det är ju antingen någon form av hybridteknik eller automatteknik för el och så vidare som är framtiden, säger Bakhuizen.

ANNONS

På deras andra trafikskola som är belägen i Hovås, är andelen elever som vill ha automatkörkort cirka 80 procent, uppskattar Bokedal. Orsakerna är flera. En är att föräldrarna i högre utsträckning har automatväxlade bilar och att eleverna mängdtränar på dem hemma. En annan är infrastruktur.

– Det är väldigt komplexa frågeställningar. Dels är det en kostnadsfråga. El är ju extremt dyrt. Men det är också infrastruktur med laddmöjligheter till exempel. Det har vi inte här i Mölnlycke, förklarar Mattias Bakhuizen.

EU-kommissionen omarbetar det tredje körkortsdirektivet

För närvarande sker förhandlingar inom EU gällande ett körkortsdirektiv som kommer påverka körkortsbehörigheter i Sverige. I förhandlingarna representeras Sverige av Regeringskansliet med Transportstyrelsen som expertmyndighet.

De övergripande målen för omarbetningen av det tredje körkortsdirektivet är ökad trafiksäkerhet och fri rörlighet med hänsyn till nya regler och ny teknik som finns, såsom standardiserade digitala körkort och åldersgränser.

– Man vill att det ska vara ännu mer harmoniserat än vad det är i dag med reglerna. Det ska vara samma som gäller för alla medborgare inom EU, säger Pär-Ola Skarviken som är utredare på Transportstyrelsen. Han fortsätter:

– Även den gröna omställningen pratar man om. Den vill man också att man ska ta hänsyn till. Man vill också komma åt bristen på yrkesförare, som man har sett i stora delar inom EU.

ANNONS

Oro för omarbetade körkortsdirektivet

Flera trafikskolor och Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, har uttryckt oro för konsekvenserna av det omarbetade körkortsdirektivet. Oron har gällt eventuella krav på förändrad teknik eller att de ska bli tvungna att ha fler bilar i verksamheten. Det har även uttryckts en önskan om att enbart ha automatväxlade bilar.

På Körskolan.com i Mölnlycke finns en önskan om att följa grannländernas krav på utbildning för körkort snarare än ett fåtal prov, vilket skulle kunna minska antalet trafikolyckor. Dessutom ställer sig Mattias Bakhuizen kritisk till olika körkort för automat respektive manuell växellåda:

– Den stora oron är väl egentligen att man som trafikskola ofta har leasingavtal. Vad ska man satsa på när avtalet går ut? För snart finns det ju inga manuella bilar i den storleken som vi behöver. Det hade ju varit oerhört mycket bättre om man i Sverige kunde ändra i körkortsförordningen på något sätt så att det blir lättare för oss som bedriver utbildning att kunna bedriva utbildning. Om efterfrågan är på manuell men vi inte har något att erbjuda, så blir det väldigt svårt, säger Bakhuizen.

Så som förslaget för det omarbetade körkortsdirektivet ser ut under de pågående förhandlingarna, kommer förändringen bli tämligen liten. Frågan är hur tilläggsutbildningen för automatkörkortet kommer förläggas, före eller efter utfärdat körkort.

ANNONS

Men oavsett hur körkortsdirektivet kommer att förändras på sikt, resonerar Mattias Bakhuizen på liknande sätt:

– En lösning som vi skulle kunna ha är att vi faktiskt utbildar på automat även om man ska ta manuellt. I stället för att man ska börja lära sig att växla – som är bland de svåraste momenten när man är osäker och oerfaren i trafiken – så kanske man kan lägga det i slutet på utbildningen när man är van vid trafikregler, van vid rytmen och vad som händer, och kan därigenom kanske lättare veta när man kan titta ner på växelspaken för att man ska växla, avslutar han.

Förslaget för det omarbetade körkortsdirektivet förhandlas just nu i Rådsarbetsgruppen. När förslaget är formulerat skickas det till Europaparlamentet.

LÄS MER:Nytt bolag har fått grönt ljus att bryta 16 miljoner berg i Härryda kommun

LÄS MER:Inbrott i bil vid naturreservat

LÄS MER:Toinis unika släkthistoria – som ingermanlänning: ”Flydde med båt”

ANNONS