Trafikverket vill se tågtunnel under Mölnlycke

Samtliga förslag som Trafikverket presenterade i början av veckan om ny järnvägssträckning mellan Borås och Göteborg förutsätter olika former av tunnlar under Mölnlycke.
– Att gå in i Mölnlycke och gå ut i Mölnlycke är på något sätt tunnellösningar, säger Trafikverkets regionala direktör Jörgen Einarsson.

ANNONS
|

För närvarande finns det tre olika huvudförslag för hur en ny eller upprustad järnvägssträckning mellan Göteborg och Borås ska se ut. Två av dem får betraktas som huvudförslagen: Den överenskommelse som presenterades mellan Härryda kommun och övriga Västsvenska aktörer däribland Göteborg och Borås samt statliga Swedavia samt det förslag i olika varianter som Trafikverket presenterat. Ett tredje förslag består av Sverigedemokraternas förslag om att rusta upp befintlig bana.

Men det finns bara en part som vill se tunnlar genom Mölnlycke och det är statliga Trafikverket. I det förslaget finns inte Härryda med som partner.

ANNONS

– Att gå in i Mölnlycke och gå ut i Mölnlycke är på något sätt tunnellösningar, säger Jörgen Einarsson, regional direktör för Trafikverket i Väst till Härryda-Posten.

Förslaget är ännu inte tillräckligt detaljerat för att det ska kunna gå att säga var tunnelmynningarna ska ligga, djup eller exakt hur dragningen under mark ska gå. Det är först i arbetet med järnvägsplaner som Trafikverket börjar titta på exakt dragning, längd och djup. Därför kan Jörgen Einarsson i dag inte säga exakt hur lång tunneln skulle bli i de olika alternativen.

– Det är lite för tidigt att säga.

Men, påpekar han, att Härryda kommun är med på förslaget är avgörande för att det ska vara genomförbart.

– Det förutsätter att vi är överens med Härryda kommun om att man jobbar både med järnvägsplaner och detaljplaner parallellt. Då är det tänkt att vi får fram det parallellt med tillåtlighetsprövningen fram till 2027-2028. Då vet vi alla detaljerna. Därefter är det tänkt att vi ska byggstarta. Då kommer det ske samråd under den här perioden, säger Einarsson och fortsätter:

– Än så länge är vi bara i de principiella diskussionerna.

Trafikverket vill se tunnel under Mölnlycke.
Trafikverket vill se tunnel under Mölnlycke. Bild: Csaba Bene Perlenberg

Jörgen Einarsson känner till den överenskommelse som Härryda kommun slöt med Göteborg och Borås i förra veckan, men där Trafikverket inte är en part.

ANNONS

– Vi har inte varit delaktiga i den utan det är de som har förhandlat sig fram till ett förslag som de skickade in till regeringen. Där tänker jag att det är deras förslag. Vi har inte utrett de bitarna. Där får väl regeringen uttala sig om hur de ser på det.

Hur ska man tolka att det finns två olika förslag, ett som Härryda kommun förespråkar och ett som Trafikverket föreslår?

– Det är två helt olika inriktningar. Det kan man se som en utmaning. Samtidigt har vi fått ett uppdrag av regeringen att utreda ett alternativ där man pekar på att vi ska inte tappa tid och göra kostnader effektivt. Vi skulle leverera vår utredning på fyra månader. Det har vi gjort och levererat till regeringen.

Jörgen Einarsson menar dock att Trafikverket kommer att utföra det som regeringen beslutar.

– Vi jobbar på uppdrag. Vi kommer att genomföra det som regeringen pekar på.

Mölnlycke station.
Mölnlycke station. Bild: Csaba Bene Perlenberg

Kompakt lokalpolitiskt motstånd mot tunnel under Mölnlycke

Ingen av de tre blockledarna i Härrydapolitiken vill ha en tunnel under Mölnlycke. Oppositionsledaren Patrik Linde (S), som i egenskap av företrädare för Rödgrön Samverkan står bakom Härryda kommuns västsvenska överenskommelse, säger blankt nej till en tunnellösning.

– Vi vill inte ha en tunnel utan en bansträckning som går i dagen och det har vi slagits för eftersom det är det invånarna också vill ha.

ANNONS

Patrik Linde menar att buller och annat skulle kunna förhindra skolbyggen och andra byggnationer för att det blir olämpligt att bygga i anslutning till en tunnel.

– Ska vi bygga en tunnel under den mest tätbefolkade delen av kommunen, om de själva påtalar att det finns risker med det, då är en tunnel inte så nyttig.

Ytterst är det regeringen som avgör hur det blir med järnvägssträckningen genom eller under Mölnlycke. Linde betonar att det är i regeringens intresse att kommunerna är med på banan.

– Till syvende och sist är det regeringen som avgör, men som jag förstått regeringen vill de se att berörda kommuner är överens och det är vi ju nu med det vår överenskommelse. Skulle man göra något annat skulle man bli tvungen att köra över kommunerna och det brukar ju inte regeringar vilja, det är ju en dum taktik om man vill vinna nästa val. Så jag tror inte de kommer köra över Härryda kommun.

Patrik Linde (S) oppositionsråd i Härryda.
Patrik Linde (S) oppositionsråd i Härryda. Bild: Csaba Bene Perlenberg

Inte heller Peter Arvidsson, sverigedemokratisk gruppledare i Härryda kommunfullmäktige, vill ha någon tunnel under Mölnlycke.

– Det har varit våldsamma protester bland Mölnlyckebor mot det här tunnelbygget, och vi tycker inte det är en bra idé att göra ett nytt Västlänken i Härryda.

ANNONS

Västlänken är den järnvägstunnel som byggs under Göteborg och som blivit kraftigt försenad.

– Vi ser hellre att man bygger ut befintliga stambanan och Trafikverkets utredning visar att det går att bygga ett mötesspår, säger Arvidsson som menar att SD:s förslag är det enda rimliga och genomförbara alternativet.

Tror det är sannolikt att regeringen går på er linje?

– I regeringsuppdraget ingick att utreda den befintliga sträckan och vi tycker inte det gjorts av Trafikverket.

Däremot tycker Peter Arvidsson att Trafikverkets förslag om en återuppväckt station i Landvetter är bra.

– Det kan bli bra pendling och Landvetterborna verkar ju vara positiva till det och kan inte förstå varför de andra partierna är negativa till det.

Peter Arvidsson (SD), gruppledare i Härryda kommunfullmäktige.
Peter Arvidsson (SD), gruppledare i Härryda kommunfullmäktige. Bild: Sebastian Nilsson

Per Vorberg tror att Härrydas förslag väger tyngre än Trafikverkets

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) är också motståndare till en tunnel.

– Den tunnellösningen som går söder om Mölnlycke stationsläge har vi motsatt sedan första gången de kom upp med den idén. Den fortsätter vi att vara emot i Härryda. Dels bidrar den inte till stationsläget i Mölnlycke på en ny järnväg och dels är det en stor påverkan på väldigt många människor och verksamheter, säger han.

Är det något av förslagen som känns bättre?

– Förslaget om att gå in till Mölnlycke stationsläge och göra det till en del av den nya järnvägen. Det är det vi har jobbat för hela tiden. Det var det som var överenskommet med Sverigeförhandlingen. Det var det som var beslutat 2016, som skulle ha byggstartat 2020, som dåvarande S/MP-regeringen rev upp 2018. Det är den sträckningen som vi har förespråkat hela tiden och står fast vid. Att man ska använda sig av Mölnlycke stationsläge som en del på en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, och med koppling till flygplatsen och Mölndal. Från Mölndal upp till Mölnlycke stationsläge behövs då en tunnel. Det är ganska många höjdmeter som skiljer. Men hur den tunneln ska gå är inte utrett på något sätt.

ANNONS

Hur stor chans tror du att den Västsvenska överenskommelsen har gentemot Trafikverkets förslag?

– Jag tror att en politisk samsyn där man står eniga väger tyngre än att Trafikverket lägger fram ett förslag som det finns motstånd mot.

Per Vorberg (M) säger till Härryda-Posten att han anser att den Västsvenska överenskommelsen gjort ett bättre arbete med att tolka regeringens önskemål. Jörgen Einarsson menar dock att Trafikverkets förslag uppfyller regeringens önskemål om fokus på regional tågpendling.

– Jag tänker att han (Per Vorberg, red. anm.) får väl göra sin tolkning. Vi har haft avstämningar med regeringen och vi känner oss bekväma med den utredning som vi gör.

LÄS MER:Härryda kan få upp till tre nya tågstationer längs med tågsträckan Göteborg-Borås

LÄS MER:Landvetterborna tycker till om förslaget på ny tågstation i Landvetter

LÄS MER:SD vill hellre rusta upp befintliga tågsträckan mellan Göteborg-Borås

LÄS MER:Trafikverket vill se ny station i Landvetter – det vill inte Härryda kommun

ANNONS