Två skolor i Härryda kommun slås ihop och blir en: ”Idén har funnits länge”

En skola och ny ledning. Det blir resultatet när Rävlandaskolan går från två organisationer till en. Nya skolan blir en F-9 med en ansvarig rektor istället för två som det varit tidigare.
– Sett till det totala antalet elever är det helt naturligt med en skola, säger verksamhetschef Dennis Pavlovic.