Västra Götalandsregionen vill sänka värmen på sjukhusen

För att spara el föreslår fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen att värmen ska sänkas med en grad i samtliga lokaler där regionen har verksamhet – inklusive sjukhus och vårdcentraler. Den som fryser uppmanas att ta på sig ”lämplig klädsel”.
– Det ska inte hota patientsäkerheten, säger fastighetschef Jan Eriksson.

ANNONS
|

Kraven ökar på kommuner och regioner att dra sitt strå till stacken och energieffektivisera. Nu har fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen beslutat om ett antal åtgärder för att minska elförbrukningen i regionens fastigheter – och som ska presenteras för regionfullmäktige i nästa vecka.

Förslaget beräknas kunna spara in fem miljoner kilowattimmar vilket motsvarar ungefär en procent av den totala energiförbrukningen.

”Ju mer vi kan hjälpas åt att minska energiförbrukningen desto bättre”.

Bland annat ska personal som duschar på jobbet uppmanas att skynda sig.

– Dels handlar det om beteendeförändringar, att uppmana alla medarbetare att göra på jobbet det som man kanske redan gör hemma. Ju mer vi kan hjälpas åt att minska energiförbrukningen desto bättre, säger förvaltningschef Jan Eriksson.

ANNONS

Värmen ska sänkas med en grad

En konkret åtgärd som föreslås är att sänka temperaturen med en grad i samtliga av Västra Götalandsregionens lokaler, inklusive sjukhus och vårdcentraler.

– Enligt de tekniska krav och riktlinjer vi följer ska temperaturen ligga på mellan 21 och 23 grader i vårdlokaler vintertid. Det finns andra intervall för andra lokaler och beroende på årstid. Här är förslaget att sänka en grad, det vill säga till som allra lägst 20 grader, men här ska vi stämma av med berörda verksamheter, säger Jan Eriksson.

För den som fryser uppmanas i förslaget att ”ta på sig lämplig klädsel”.

Finns det risk att sjuka patienter kan komma att frysa?

– Det ska inte hota patientsäkerheten. Fastighetsnämnden har haft presidieöverläggningar med samtliga sjukhuspresidier men vi behöver ha mer fördjupad avstämning med de som är ansvariga för hälsa och sjukvård innan det här införs.

Dessutom kan temperaturen komma att sänkas till 18 grader i entréer och i utrymmen där personer inte rör sig längre stunder kan temperaturen bli ännu lägre.

”Att få balans i stora lokaler som sjukhus och stora administrativa hus är komplicerat”.

– Det finns andra lokaler där främst våra fastighetsmedarbetare och från Regionservice är. Men de är i regel i rörelse och transporterar patienter och material och då håller man värmen ganska bra, säger Jan Eriksson.

ANNONS

Det finns dock svårigheter i hur man ska reglera temperatursänkningarna i stora byggnader.

– Det är ganska tekniskt avancerat, skruvar man på temperaturen i ett rum så påverkar man alla rum. Att få balans i stora lokaler som sjukhus och stora administrativa hus är komplicerat.

Beräknas spara in fem miljoner kronor

Västra Götalandsregionen har verksamhet i omkring 2,5 miljoner kvadratmeter varav 1,7 miljoner är i egna lokaler. Resten är inhyrd verksamhet. Förslaget om energieffektivisering gäller dock all verksamhet så här får man ha en dialog med fastighetsägarna, säger Jan Eriksson.

Förutom justeringen av temperaturen ska man också byta ut lampor mot led-lampor, och fler rörelseaktiverade lampor ska installeras.

Jan Eriksson understryker att insatserna bör göras skyndsamt.

– Vi påbörjar att ta fram en mer konkret handlingsplan efter att regionfullmäktige fattat beslut. Det här tas fram nu eftersom vi står inför vinter och den kalla säsongen, så det går inte att rulla ut det här till mars-april. Då är det för sent.

Samtliga insatser bedöms minska Västra Götalandsregionens energikostnader med fem miljoner kronor.

Vad ska ni göra med pengarna?

– Det finns ingen öronmärkning vad de här pengarna ska gå till. Det här är inte ett sparkrav att spara pengar utan det här föreslår vi för att minska energianvändningen som stöd till hela svenska samhället och bidra till att mildra den europeiska krisen. Men det får till följd att kostnaderna minskar. Var de pengarna landar på sista raden vet vi inte i dagsläget.

ANNONS

Regionfullmäktige ska ta beslut om åtgärderna i slutet på november.

Så ska Västra Götalandsregionen spara el

 • Släcka belysningen och byta ut till led-lampor.
 • Stäng av utrustning som inte används.
 • Lösa värmefläktar får inte användas: ”Den som fryser får ta på sig lämplig klädsel”.
 • Anställda uppmanas duscha under så kort tid som möjligt på jobbet.
 • Inga möbler framför element.
 • Användning av elektricitet ska flyttas till kväll och natt eller mitt på dagen.
 • Sänk temperaturen i kulvertar till så låg som möjligt.
 • Administrativa lokaler sänks till 20 grader – entréer till 18 grader.
 • Öka takten på installation av solpaneler.
 • Minska överventilering av vissa lokaler.
 • Installera styrning på befintlig belysning som saknar detta.
 • Öka bytestakten till led-armaturer.
 • Energioptimera i byggprojekt.
 • Sänka temperaturen med en grad i alla lokaler.
 • Förtäta och kallställ tomma lokaler.
 • Stäng av laddstolpar för elbilsladdning under timmar med effekttoppar och samtidig effektbrist.

Källa: Fastighetsnämnden

ANNONS