Om Härryda-Posten

Härryda-Posten är en gratisutdelad veckotidning som når samtliga hushåll i Härryda kommun och dess tätorter Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Hällingsjö och Rävlanda.

Härryda-Posten är en populär lokaltidning med mycket höga läsarsiffror och hög trovärdighet. Tidningen når cirka 16 000 hushåll och drivkraften är att göra en lokaltidning med hög redaktionell kvalitet, vilket i sin tur gör den högintressant som annonsorgan. Tidningen utkommer onsdag och distribueras av tidningsbud som är anställda av Västsvensk Tidningsdistribution.

Tidningen såg dagens ljus våren 1984 och ingår sedan 2001 i den anrika tidningskoncernen WM Media. I koncernen ingår även Alingsås Tidning, Lerums Tidning och Partille Tidning – alla dominerande lokaltidningar med hög redaktionell kvalitet. Tillsammans når de fyra tidningarna cirka 160 000 invånare. Samtliga tidningar trycks i företagets eget tryckeri, WM Tryck. WM Media är ett av regionens största mediaföretag med ett åttiotal anställda. Företagets ägare och verkställande direktör William Michelsen är också chefredaktör och ansvarig utgivare, både för papperstidningen och nätupplagan.

Allt material i Härryda-Posten, både i papperstidningen och i nätupplagan, skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär i korthet att du inte får lagra, kopiera, överföra, visa, framföra, överlåta, försälja eller på annat sätt utnyttja artiklar, bilder och annat material. För detta krävs tillstånd av Härryda-Posten. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbsida. Däremot får du gärna citera Härryda-Posten, förutsatt att du anger källan.

Läs om dataskydd och cookies här

Ansvarig utgivare

Företagets ägare och verkställande direktör William Michelsen är också ansvarig utgivare för Härryda-Posten, både papperstidningen och nättidningen.

Tryck- och yttrandefriheten gäller för nättidningen, precis som för papperstidningen. Vårt redaktionella arbete skyddas av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa lagar gäller framför Personuppgiftslagen vid publicering inom det redaktionella arbetet på Internet.

Eftersom grundlagen gäller för vår webbplats gäller också meddelarfriheten. Den som lämnar nyhetstips eller andra uppgifter till oss har rätt att vara anonym. Vi har tystnadsplikt om vem du är och myndigheter får inte försöka ta reda på det.

Vi lämnar heller inte ut adressuppgifter eller e-postadresser till tredje man.