Mölnlycke IF oroliga över Mölnlycke IP:s framtid – byggnation skapar politiskt bråk

Fotbollsklubben Mölnlycke IF är frustrerade över att nya omklädningsrum drar ut på tiden och ifrågasätter fortsatt byggnation kring Mölnlycke IP. Efter en intensiv debatt på kommunstyrelsen i torsdags beslutade kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) att lyfta ut ett ärende om marköverlåtelse som skulle ha möjliggjort nya bostäder vid fotbollsplanen.

ANNONS

Inför förra veckans kommunstyrelsemöte skickade Mölnlycke IF ut ett brev till ett 20-tal adressater, däribland kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M), övriga partier i kommunstyrelsen samt bland annat Härryda-Posten.

Under ämnesrubriken ”Bygg inte bort vår förenings möjligheter!” skriver föreningsutvecklaren Anders Dahlstedt att Mölnlycke IF ”ser det problematiskt med den utveckling som är runt Mölnlycke IP” och att föreningen anser att deras verksamhet är ”allvarligt hotad” på grund av den exploatering som sker i nära anslutning till fotbollsplanen.

En av knäckfrågorna för föreningen är enligt skrivelsen att frågan om nya omklädningsrum dragits i långbänk då grannar överklagat tidigare planer – och fått rätt. Att det för närvarande inte verkar finnas någon lösning på nya omklädningsrum i direkt anslutning till Mölnlycke IP menar klubben är ett ”hot mot vår verksamhet”.

ANNONS

Mölnlycke IF ville stoppa fler bostäder nära Mölnlycke IP

Därtill pekade Anders Dahlstedt på det planerade beslutet om marköverlåtelseavtalet kring Hulebäck 1:1010, ett ärende som enligt dagordningen skulle ha beslutats om på kommunstyrelsens sammanträde i torsdags. I brevet kräver föreningen, genom Dahlstedt, ett stopp för fortsatt byggnation i direkt anslutning till Mölnlycke IP: ”Bygg inte bort vår förenings möjlighet! Säg nej och ge IP en chans att leva vidare!”

Hulebäck 1:1010 har en yta på cirka 1 470 kvadratmeter och bolaget JM AB ska enligt det föreslagna avtalet uppföra en bostadsbyggnad som ska överlåtas som ägarlägenheter. Projektet är del två av den redan pågående byggnationen.

Mölnlycke IF:s krav imponerade inte på Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Till Härryda-Posten är han noga med att poängtera att han alltid välkomnar att medborgare och föreningar hör av sig med synpunkter, men att han ifrågasätter den sena tidpunkten för Mölnlycke IF:s brev.

– Det kommer precis innan vi ska fatta beslut i ett ärende om sista delen för att göra en marköverlåtelse av del två i ett projekt som redan är påbörjat. Det har pågått i flera år. Byggnationen är påbörjad. Bostadsförsäljningen är på gång och JM har sålt bostäder. Och så kommer man in med synpunkter som gör att marköverlåtelsen riskeras. Det tycker jag är jättetråkigt.

ANNONS

”Mölnlycke IP är helig mark”

Patrik Linde är ordförande i Mölnlycke IF. Till vardags är han gruppledare och oppositionsråd för Socialdemokraterna samtidigt som han leder oppositionen i Rödgrön Samverkan, bestående av S, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den konstellationen har i flera år varit motståndare till exploatering av ytorna kring Mölnlycke IP, även före det att Linde blev ordförande för Mölnlycke IF. Linde, som anmälde jäv i ärendet och därmed inte deltog i diskussionen, tillstår att brevet från klubben kom i senaste laget.

– Det är klart att utifrån de beslut som har tagits kommer det sent. Det kan man ju säga. Samtidigt så ska man ju ha med sig att det första löftet som gavs när de gamla omklädningsrummen revs, var att man skulle se till att Mölnlycke IF fick nya lokaler.

Linde menar att Mölnlycke IF har väntat länge nog.

– Mölnlycke IF har ju varit på politiken tidigare om att det behöver hittas en plats. Vi behöver få en chans att få till våra omklädningsrum. Mölnlycke IP är ju där vi spelar våra matcher. Att ha en så långt promenadväg som det är bort till Massetjärnsparkeringen gör ju våra matcher nästan ohållbara.

Per Vorberg menar dock att kommunen gör allt som går att göra i dagsläget för att hjälpa Mölnlycke IF.

ANNONS

– Jag har själv suttit på möten med Mölnlycke IF där vi har pratat om hur viktigt det är att kommunen hjälper till och bidrar till att de kan fortsätta ha sin verksamhet och växa. Det är en stor klubb och vi är jätteglada för deras engagemang. Vi tillsammans med klubben satsar många miljoner kronor på att utveckla verksamheten för dem.

Vorberg betonar att pengarna finns för omklädningsrummet men att det är överklagandet av bygglovet för de nya omklädningsrummen, som gjorde att kommunen förlorade bygglovsärendet, som ställt till det för alla inblandade.

– Vi sett till att pengarna ligger kvar och har även sagt att de istället skulle kunna användas och hjälpa till att bidra till utvecklingen kring klubben vid Djupedal.

Patrik Linde ser dock helst en fortsatt A-lagsnärvaro på Mölnlycke IP.

– Fotbollsmässigt är Mölnlycke IP helig mark. Det är klart att vi gärna vill spela våra matcher där.

Frågan om utbyggnaden sköts på framtiden

Efter vad som av flera oberoende källor beskrivs som en intensiv debatt på kommunstyrelsemötet valde Per Vorberg att lyfta ut frågan från mötet. Därmed blev det inget beslut i ärendet. Enligt uppgifter till Härryda-Posten lutade det åt att marköverlåtelsen stod och vägde åt ett nej i ljuset av Mölnlycke IF:s brev.

ANNONS

– En sak är att man inte gillar att saker byggs. Men det handlar om att kommunen kan hamna i en juridisk tvist. Vi kan bli skadeståndsskyldiga flera miljoner. Den här marken har aldrig varit avsatt för att det skulle byggas för Mölnlycke IF. Jag blev djupt upprörd, säger Per Vorberg.

Ingen opponerade sig eller reserverade sig mot Vorbergs beslut att lyfta ut ärendet, och han tillstår att det var en ovanlig åtgärd.

– Jag sa i kommunstyrelsen att om någon menar att man inte får göra så, då får man banne mig överklaga, så får vi ta den processen. För det här är så pass stort och viktigt för hela Härryda kommuns varumärke och utveckling. Den risken tar jag.

Patrik Linde, som redan före sin tid som ordförande för Mölnlycke IF varit motståndare till byggnation vid Mölnlycke IP utifrån sin roll som oppositionsledare för de rödgröna, menar att det är upp till Per Vorberg att hitta en lösning.

– Sen kan det väl hända att det finns lösningar om man som kommunstyrelseordförande vore lite kreativ här. Då finns det väl lösningar att hitta för att få plats med både Mölnlycke IF och JM på den platsen. Han skulle ju till exempel kunna välja att bjuda in både JM och Mönlycke IF i en diskussion om han vill det. Vi välkomnar samtal.

ANNONS

Per Vorberg å sin sida pekar på den överenskommelse som alliansen och de rödgröna slut efter valet, som pekade på att de två blocken skulle ta gemensamt ansvar för bland annat kommunens ekonomi, där Vorberg menar att det fanns en gemensam syn på att påbörjade projekt skulle slutföras.

– Det här ser jag jätteallvarligt på.

Tillsvidare finns det alltså ingen lösning på omklädningsrum för Mölnlycke IF vid Mölnlycke IP, eller ett marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och JM för bostadshus med ägarlägenheter.

LÄS MER:Älgtjur fastnade i Henriks hängstol i Landvetter-trädgården

LÄS MER:Höstpremiär: Mölnlycke IF möter återigen Donsö IS

LÄS MER:Promenadseger för Landvetter IF mot Gothia-vinnarna

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS