Regeringen stöttar hushållen och säkrar välfärden

Det är många i Sverige som har det tufft just nu. Svenska hushåll pressas av höga priser på allt ifrån mat och drivmedel till boende. Regeringen gör nu allt för att knäcka den inflation som ligger till grund för prisökningarna, skriver Ellen Juntti (M) tillsammans med Edward Riedl (M).

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Som ett litet, exportberoende land är Sverige alltid känsligt för vad som händer i vår omvärld. Under de senaste åren har vi utmanats av flera händelser, inte minst av ett krig i vårt närområde och en energikris. Därtill präglas hela världsekonomin av inflation och lågkonjunktur, och även på hemmaplan finns stora samhällsproblem som måste lösas. Den grova organiserade brottsligheten breder ut sig och kräver omedelbara åtgärder i form av såväl ekonomiska satsningar som lagändringar.

Den i nuläget viktigaste prioriteringen för den ekonomiska politiken är att aktivt och skyndsamt bekämpa inflationen. Detta mål präglar tydligt den budgetproposition som nu behandlas i riksdagen. Effekterna av en långvarig och hög inflation ska inte underskattas: den minskar både hushållens sparande och handlingsutrymme. Att stötta dessa, utan att samtidigt elda på inflationen, är en balansakt som kräver en ansvarsfull ekonomisk politik.

ANNONS

Att klara balansgången och göra rätt insatser vid rätt tillfälle är utmaning som ställer höga krav på ett gott ledarskap.

Trots svåra avvägningar har vi en budget som innehåller viktiga och strategiska lättnader för hushållen. Skatten sänks på både arbete och pensioner, och på ett sätt som bidrar till att bördan för inflationen fördelas på ett rimligt sätt mellan olika inkomstgrupper. Regeringens förslag ser också till att hålla nere priserna på drivmedel, genom skattesänkningar på bensin och diesel samt sänkt reduktionsplikt. Samtidigt tillför budgeten totalt 16 miljarder för att stötta välfärden som fått stora kostnadsökningar.

Regeringen förmår också att prioritera bland övriga investeringar. Mellan innevarande år och fram till 2026 beräknas anslagen till rättsväsendet öka med 21 miljarder kronor, eller drygt 30 procent. För tryggheten är även det förebyggande arbetet centralt, varför regeringen också genomför en riktad satsning på bemanningen inom socialtjänsten. Satsningarna på försvaret innebär redan till nästa år ett tillskott på mer än 27 miljarder så att Sverige når NATO:s mål om att försvarsutgifterna ska uppgå till två procent av BNP redan 2024. Regeringen fortsätter även att verka för ett effektivt och smart miljöarbete. Klimatklivet, regeringens investeringsstöd för minskade koldioxidutsläpp, utökas och förlängs och en särskild satsning görs även för att skydda värdefull natur.

Att klara balansgången och göra rätt insatser vid rätt tillfälle är utmaning som ställer höga krav på ett gott ledarskap. Trots det allvarliga läget besitter dock Sverige viktiga styrkor som stabila statsfinanser och en låg statsskuld, vilket skapar ett gott handlingsutrymme om det ekonomiska läget skulle förvärras. Det är också en trygghet att ha ett tydligt parlamentariskt stöd för den budget som nu ska beslutas i riksdagen. Vårt land leds idag av en regering som har en tydlig vision om ett bättre Sverige och en vilja att nå dit, samtidigt som man har förmågan att välja rätt vägar framåt och navigera i svår terräng.

ANNONS

Edward Riedl (M)

Finansutskottets ordförande

Ellen Juntti (M)

Riksdagsledamot från Västra Götalands län och Landvetter

LÄS MER:Larmet: Boende prostituerar sig inne på Attendos LSS-boende

LÄS MER:Larm om ”totalt kaos” på Attendo Katrineforsliden i Hällingsjö

LÄS MER:På väg mot en folkbokföring som inte kan utnyttjas av kriminella

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS