På väg mot en folkbokföring som inte kan utnyttjas av kriminella

Under flera år i opposition har Moderaterna påtalat behovet av att åtgärda bristerna i den svenska folkbokföringen, skriver riksdagsledamöterna Boriana Åberg (M) och Ellen Juntti (M).

ANNONS

Att ha kontroll över vilka som bor, vistas och verkar inom en nations gränser hör till en stats allra mest grundläggande uppgifter. En korrekt och pålitlig folkbokföring är en förutsättning för myndigheternas möjligheter att tillhandahålla välfärdstjänster, såväl som för upprätthållandet av lagar och regler. Det är inte heller, givet det, särskilt förvånande att just folkbokföringen tillhör en av statens äldsta funktioner. Trots denna historia är det en funktion med stort utrymme för förbättring.

Skatteverkets senaste prognos är att uppskattningsvis 200 000 individer i Sverige är felaktigt folkbokförda. I många fall är orsaken till felet säkerligen slarv eller missuppfattning. Men det råder inte heller något tvivel om att en betydande skara människor medvetet och uppsåtligen anger fel uppgifter i folkbokföringen.

ANNONS

Under flera år i opposition har Moderaterna påtalat behovet av att åtgärda bristerna i den svenska folkbokföringen.

Orsakerna till detta kan vara flera. Det kan till exempel vara att man försöker tillskansa sig kommunala eller statliga bidrag som man inte har rätt till. Det kan även vara att man, genom att dölja sin riktiga bostadsadress, försöker undgå våra rättsvårdande myndigheter. Varje person som agerar på detta sätt bidrar till att det svenska skuggsamhället växer sig starkare.

Det är en utveckling som måste vändas. Under flera år i opposition har Moderaterna påtalat behovet av att åtgärda bristerna i den svenska folkbokföringen, och under regeringens första år har flera viktiga milstolpar passerats. Ny lagstiftning ökar säkerheten kring samordningsnumren och våra myndigheter har getts starkare möjligheter att utbyta information med varandra. Totalt kommer Skatteverket att tillföras en halv miljard under mandatperioden för att förbättra folkbokföringen, och det är tydligt att Sverige numer har en regering som är redo att bekämpa de kriminella som vill använda vår folkbokföring för att begå brott.

Även om många viktiga steg redan tagits återstår dock flera saker att göra. Regeringen har därför gett Skatteverket i uppdrag att ta fram metoder för att kunna genomföra en folkräkning. Resultatet av det uppdraget presenterades i veckan, och bland förslagen återfinns bland annat en kraftig ökning av antalet folkbokföringskontroller, framtagandet av en årlig nationell lägesbild och införandet av en skyldighet för folkbokförda att intyga att deras uppgifter är korrekta.

ANNONS

Nu har regeringen att ta ställning till de förslag som Skatteverket presenterat. Oaktat vilka förslag som förverkligas är vägen nu utstakad mot en folkbokföring som inte kan utnyttjas av kriminella och som ger verklig och korrekt beskrivning av vilka som vistas och verkar i vårt land.

Boriana Åberg (M)

Riksdagsledamot och gruppledare i skatteutskottet

Ellen Juntti (M)

Riksdagsledamot Västra Götaland västra, från Landvetter, samt ledamot i civilutskottet

LÄS MER:Mattias Adielsson körde hem andra SM-guldet i rally

LÄS MER:Härrydabo stämde sexträff med falskt barn – hängdes ut

LÄS MER:Mölnlyckebon är SR:s nya kanalchef – då kom sparkravet

ANNONS