Välkommen till grundskolan i Härryda – bra idag, bättre imorgon

I vår ambition att alla ska känna sig inkluderade har vi åstadkommit skolmiljöer som fungerar väl för 80 procent av eleverna, men som dessvärre för övriga kan vara kvävande, skrämmande eller inte tillräckligt utmanande. Därtill ställer vi orimliga krav på lärare och elever, skriver utbildningsnämndens ordförande Sven Karlsson (M) inför skolstarten i Härryda.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Onsdagen den 16 augusti startar nästan 6 000 elever höstterminen i Härrydas grundskolor.

Unika individer med tankar, drömmar och känslor.

I våra grundskolor har vi goda resultat, men de kan bli ännu bättre. Resultaten varierar mer än vad som är sakligt motiverat. Några skolor presterar långt under vad de borde kunna göra. Vi ser också ett ökande problem med barn som inte vill gå till skolan därför att miljön känns främmande, otrygg eller oinspirerande.

Jag vill lyfta fram tre konkreta åtgärder som kan bidra till att förbättra barnens möjligheter i skolan. Jag är övertygad om att de också kommer att bidra till att lärare och annan personal får en mer stimulerande arbetsmiljö.

ANNONS

Elever med särskilda behov kräver stöd av erfarna utbildade pedagoger. Vi behöver få klarhet i hur fler speciallärare kan anställas.

I vår ambition att alla ska känna sig inkluderade har vi åstadkommit skolmiljöer som fungerar väl för 80 procent av eleverna, men som dessvärre för övriga kan vara kvävande, skrämmande eller inte tillräckligt utmanande. Elever som behöver ett litet och stabilt sammanhang tvingas in i en klasstillhörighet som existerar mer på papperet än i verkligheten. Elever som mår väl av att vistas i klassrum under normala förhållanden distraheras eller får mindre resurser därför att vi i all välmening inkluderar alla elever i en enda typ av klass. Nyutexaminerade lärare förväntas kunna hantera alla elevers olika behov. Vi ställer orimliga krav på lärare och elever och ger inte rätt verktyg. Låt oss ändra på det!

Undersök skyndsamt möjligheten att införa en resursskola i Härryda

En resursskola är en skola som endast tar emot elever som behöver mycket särskilt stöd. Resursskolor är ofta små skolenheter som vanligen kännetecknas av anpassade lärmiljöer med små elevgrupper och hög personaltäthet. Vårdnadshavare ansöker om placering av ett barn vid en resursskola. En placering i en resursskola bygger alltid på frivillighet.

Använd Särskilda Undervisningsgrupper i högre omfattning

Stöd i en särskild undervisningsgrupp, det vill säga en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till, fattas av rektorn inom ramen för ett åtgärdsprogram. Ett sådant beslut, som kräver särskilda skäl, kan rektorn fatta även mot elevens och vårdnadshavares vilja.

ANNONS

• Rekrytera fler speciallärare

Elever med särskilda behov kräver stöd av erfarna utbildade pedagoger. Vi behöver få klarhet i hur fler speciallärare kan anställas.

Valutslaget 2022 innebär att ingen gruppering har egen majoritet i Härrydas politiska nämnder och styrelser. Som ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid vill jag därför driva ett resultatinriktat arbete för Härrydas grundskolors bästa som är starkt fokuserat på avgörande framgångsfaktorer där chansen till samsyn är stor. Min bedömning är att de ovanstående förslagen är de som bäst fyller det kriteriet. Som alla förslag kräver de prioriteringar om de ska bli verklighet.

Inom ramen för höstens arbete i nämnden sträcker jag därför ut en öppen hand till övriga partier att vara med och se till att vi kan genomföra dem. Ingen av oss vill ju att nästan 6 000 elever gick till skolan förgäves den 16 augusti 2023.

Sven Karlsson (M)

Ordförande nämnden för utbildning, kultur och fritid i Härryda kommun

LÄS MER:Elever från Hällingsjöskolan vann nationell skoltävling: ”Blev chockade”

LÄS MER:Bokslukarna från Härryda ger sina bästa boktips för lata sommardagar

LÄS MER:Unga Landvetter-läraren debuterar som författare – ska till Bokmässan

LÄS MER:Rävlandabon Fredrik ska lira på Eds countryfest: ”Superkul”

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS