Vi sätter stopp för en ojämlik hälso- och sjukvård

Moderaterna i Västra Götalandsregionen vill skapa en mer hemliknande miljö för förlossning på sjukhus, skriver moderaterna Johan Hultberg, Gustaf Josefson och Monika Beiring.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Idag söndag är det mors dag. En dag att hylla alla mammor men också en dag att uppmärksamma kvinnors hälsa och inte minst mödra- och förlossningsvården. Sverige anses vara ett jämställt land, men inom hälso- och sjukvården finns mycket kvar att göra. Kvinnor måste till exempel uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män, kvinnor får ofta billigare sjukvård än män, förlossningsvården skiljer sig beroende på vilken region du bor i och kvinnors sjukdomar och hälsa har både inom forskning och i det kliniska arbetet under lång tid varit eftersatt.

Så ska det inte vara.

För Moderaterna är det självklart: kvinnor och män har rätt till samma goda vård. Kvinnorelaterade sjukdomar ska prioriteras på samma sätt som sjukdomar som i större utsträckning drabbar män. Allt annat är oacceptabelt. Med utgångspunkt i Tidöavtalet har vi tagit de flera viktiga steg mot en mer jämställd hälso- och sjukvård. För alla kvinnor.

ANNONS

Konkret handlar det dels om att stärka förlossningsvården genom att öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. Vi vill att alla kvinnor ska ha tillgång till ett barnmorsketeam före, under och efter förlossningen. För att förverkliga detta har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell plan för förlossningsvården. Planen kommer skapa en tydlig inriktning för utvecklingen av förlossningsvården i hela landet och täcka hela vårdkedjan – från första besöket så snart graviditeten är bekräftad till besöket efter förlossningen med den lilla.

Grattis alla mammor på mors dag.

Den smärtsamma sjukdomen endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder. I genomsnitt har det tidigare tagit åtta år att få en korrekt ställd diagnos. En kvinna kan därmed behöva lida i åtta år av smärta.

Ytterligare något som enbart drabbar kvinnor är klimakteriebesvär. Omkring 75 procent får besvär som kan vara så kraftiga att livskvaliteten försämras. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor.

I Västra Götalandsregionen vill vi fortsätta det arbete som initierats av Moderaterna om att öka kunskapen kring klimakterier samt att friskvårdssatsningen på kvinnors hälsa fortsätter – hjälp och behandling finns. Moderaterna i Västra Götalandsregionen vill skapa en mer hemliknande miljö för förlossning på sjukhus. För oss handlar det om att valfrihet för blivande föräldrar ska utgå från patientperspektivet och personalens kompetens. Vi måste sträva efter en vård där patienternas behov och valmöjligheter står i centrum och där organisationen anpassar sig efter dessa behov, inte tvärtom.

ANNONS

Grattis alla mammor på mors dag. Tack vare den moderatledda regeringen prioriteras alla kvinnor i hälso- och sjukvården, oavsett om du står inför något så livsomvälvande som att föda barn eller om du söker vård för klimakteriebesvär. Ingen kvinna ska lida i onödan.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i socialutskottet

Gustaf Josefson (M)

Regionråd Västra Götalandsregionen

Monika Beiring (M)

Andre vice ordförande Strategisk Hälso- och sjukvårdsnämnd

LÄS MER:Efter Härrydas krav – regeringen kallar in landshövdingen som järnvägsmedlare

LÄS MER:Man från Landvetter hotade ex till livet – döms

LÄS MER:Landvetter IF:s succéstart – toppar serien

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS