Vi ser till barns grundläggande behov i Härryda – på riktigt!

Vi prioriterar de mindre sammanhangen och de yngre barnen i Härryda kommun, skriver Maria Kornevik Jakobsson (C) och Sven Karlsson (M).

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Anknytningen till föräldrar och syskon är avgörande för barns emotionella och sociala utveckling. Det påverkar deras självkänsla, förmåga att skapa relationer och hantera stress. Stark anknytning främjar trygghet och välbefinnande genom hela livet!

Forskning visar att färre barn i småbarnsgrupper på förskolan främjar bättre anknytning och social utveckling hos barn. En studie publicerad i tidskriften "Child Development" fann att barn i mindre grupper hade starkare anknytning till både pedagoger och sina kamrater jämfört med barn i större grupper.

En metaanalys av forskning om förskolekvalitet, publicerad i "Review of Educational Research", visade att mindre grupper främjar en mer gynnsam lärar-barn-relation och stödjer barns sociala och emotionella utveckling. Dessa resultat understryker vikten av att begränsa gruppstorlekarna i förskolan, framför allt för de yngre barnen (1-3 år), för att möta barns behov av uppmärksamhet, trygghet och närhet.

ANNONS

Som ordföranden i social- och utbildningsnämnderna i Härryda prioriterar vi de mindre sammanhangen och de yngre barnen.

• Det är därför vi prioriterar att sänka barnantalet i förskolans grupper för de yngre barnen (1–3 år).

• Det är därför vi står för att syskon får vara 15 timmar på förskola då någon av föräldrarna är föräldralediga. Inte 30 timmar som rödgröna ideologer önskar.

• Det är därför vi ser till att ”dagmammor”(annan pedagogisk omsorg där barnet vistas i hemmiljö), erbjuds till alla som vill.

• Det är därför vi sett till att, efter några år av försöksverksamhet, kommunen nu hjälper individer/familjer med omsorg på obekväm arbetstid om egenförsörjningen annars skulle riskeras.

Vi fortsätter det arbetet. Vetenskapligt baserat, långsiktigt och finansierat. Och vi gör det för att vi ser till barns grundläggande behov.

På riktigt.

Maria Kornevik Jakobsson (C)

Ordförande i socialnämnden i Härryda kommun

Sven Karlsson (M)

Ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid i Härryda kommun

LÄS MER:Barnafödandet minskar i Härryda – så agerar kommunen

LÄS MER:Politikerna satte stopp för jätteförskolor med 120 barn

LÄS MER:Vänsterpartiet om nattomsorg: ”Varför har beslutet förhalats?”

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS