Vänsterpartiet om nattomsorg: ”Varför har beslutet förhalats?”

Trots att berörd nämnd sagt ja till de nya föreskrifterna som öppnar för nattomsorg, har frågan ännu inte nått kommunfullmäktige i Härryda. ”Varför har beslutet förhalats”, undrar Vänsterpartiet, som nu vill ha besked. Per Vorberg (M) menar att ärendet blivit rörigt och att underlaget måste vara korrekt.
– Barnomsorg på obekväm arbetstid är inte lagstadgat, därför är det inte kärnuppdrag för kommunen. Och därför inte högst på agendan, säger han.

ANNONS

I en interpellation riktad till kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) undrar Vänsterpartiet, med Björn Mattson (V) i spetsen, hur det kommer sig att de nya placeringsföreskrifterna för förskola, som berör bland annat barnomsorg på kvällar och nätter, ännu inte har tagits upp på dagordningen hos kommunstyrelsen.

Därmed har det heller inte nått kommunfullmäktige, där ett beslut väntas tas i frågan.

– Jag kommer anmäla detta till förvaltningsrätten också, så får vi se vad de säger. På vilka grunder förhalas det, är det förenligt med god politisk sed? Det skulle ju vidare till kommunfullmäktige, men via kommunstyrelsen, berättar Mattsson (V).

ANNONS

Han fortsätter:

– Vi upptäckte nyligen att ärendet dragits tillbaka ur ärendelistan, att ordföranden dragit ut den. Och vi har inte fått svar på varför. Det blir ju kännbart för de personer som suttit och väntat hela sommaren, det är några familjer som väntat på beslutet.

Ett flertal kommuner som exempelvis Göteborg, Ale, Alingsås, Mölndal, Borås och Partille, menar Mattsson (V), har barnomsorg på obekväm arbetstid.

Därför anser han att Härryda kommun också borde sikta mot att erbjuda det så snart det går.

– Jag har funderat på vad det kan finnas för motiv att förhala eller ta ut det överhuvudtaget. Det borde ju ligga i kommunens intresse att stödja föräldrar som jobbar exempelvis inom vård, räddningstjänst och transport. Det är ju viktigt för att locka folk till kommunen, att visa att det är en företagsvänlig kommun.

I våras klubbades de nya föreskrifterna igenom i nämnden

Det var i april som en majoritet i utbildnings-, kultur-, och fritidsnämnden, UKF, beslutade att anta de nya reviderade placeringsföreskrifterna för förskolan och andra pedagogiska verksamheter, där kriterier för att söka nattomsorg finns med, vilket Härryda-Posten rapporterat om tidigare.

Tidigare har frågan kring nattomsorg bromsats upp bland annat för att politikerna i kommunen varit oense om huruvida detta skulle erbjudas i hemmet eller i en förskolelokal, men efter att förvaltningen fastslagit att de nya föreskrifterna kunde antas utan att själva utförandet bestämdes, klubbades de igenom av nämndpolitikerna.

ANNONS

”Det är inte justerat än, men det är inget konstigt. Placeringsföreskrifterna antogs, med en förändring. Och det var då en strykning av mening om intyg”, berättade Sven Karlsson (M), ordförande i UKF för tidningen efter omröstningen i våras.

Förväntan var då att ärendet skulle tas upp i kommunstyrelsen i maj, för att förberedas som förslag till beslut i kommunfullmäktige. Något som alltså inte hänt ännu.

Gruppledarna Marie Strid (MP) och Patrik Linde (S) menar att det kommunstyrelsens ordförande att dra tillbaka ärenden från dagordningen, men reagerar ändå på händelsen.

– Diskussionen som varit är att det har varit lite stökigt kring ärendet. Men det är ju ingen anledning till att inte hjälpa kommuninvånarna. Vi har kämpat för att få till barnomsorg på obekväm arbetstid. Men alla tycker ju inte samma sak, säger Linde (S).

Han fortsätter:

– Vi fick ju igenom det här, sedan har det ju bromsats. Min bedömning är att det är stor chans att det går igenom om det kommer till kommunfullmäktige, så det enda sättet är att förhala det. Men vi kommer driva frågan igen, om det inte går igenom.

Hur stor fråga är detta för Härrydaborna, skulle du säga?

– Det är kommuninvånare som hör av sig. Till exempel flygplatsen är öppen dygnet runt, mataffärer är öppna sent. Det är inte lätt om man har barn och behöver arbeta till 23 på kvällen. Det blir knepigt om förskolan stänger kl 17.

ANNONS

Marie Strid (MP) menar att nattomsorgsfrågan varit på tapeten i kommunen ett längre tag. Redan år 2016 var frågan uppe i en motion.

– Det borde kommit upp på maj-mötet i kommunstyrelsen. Nu handlade ju bara om en strykning av en mening. Det är ingen punkt som tar så lång tid, det är svårt att dra någon annan slutsats än att det förhalas. Det är ju faktiskt så att Sverigedemokraterna röstade med V och MP i det här fallet. Det är väl att det är ett beslut som gick emot vad den blå majoriteten vill. Det står nog inget särskilt tidsperspektiv i kommunallagen, men hur länge som helst kan det ju inte dröja.

Vorberg (M): ”Är det rörigt måste vi säkerställa att det går rätt till”

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) säger till tidningen att han velat titta närmare på ärendet rörande placeringsföreskrifterna och nattomsorgen, och därför tog beslutet att lyft ut det ut ärendelistan i maj.

Han menar att det handlar om att samma ärende tidigare återremitterats från kommunstyrelsen till förvaltningen, för att göra en justering om hur nattomsorgen skulle genomföras, men att dokumenten istället kom tillbaka med en styrkt mening, vilket innebär att den som söker barnomsorg på obekväm arbetstid inte ska krävas på intyg att denna försökt förändra sitt schema.

ANNONS

– Vi läser ju protokollet från nämnden. Man hade ändrat på förutsättningarna. Kommunstyrelsen remitterade till förvaltningen, och sedan hamnade det i nämnden igen, men varför hamnade det där? Skulle det inte tillbaka till kommunstyrelsen? Istället gjorde nämnden ett annat yrkande, och ändrade på dokumentet igen. De fattade beslut och skickade uppåt. Är det så rörigt, då måste det säkerställas att det går rätt till.

Han påpekar också att barnomsorg på obekväm arbetstid inte är lagstadgad. Därav reagerade han på att meningen om att en arbetstagare behöver visa upp ett intyg om att hen försökt förändra sin arbetstid hade strukits.

– Vill man förändra dokument som kan få ekonomiska konsekvenser, eller någon annan konsekvens, som inte är utredd, då bör man återremittera till förvaltningen så att saken utreds. Ärendet kommer att dyka upp så småningom, men exakt hur det kommer se ut då, det behöver vi få ordning på. Det är inte för att förhala frågan, utan för att säkerställa att vi har ett korrekt underlag.

När kommer det att tas upp i kommunstyrelsen?

– Min tidsbedömning är att det bli i november. Det är en ju en massa olika frågor hela tiden, vi har inte bara en fråga.

ANNONS

Är det någon anledning till att man behöver vänta i flera månader till?

– Vi har en strategiskt plan att vi ska fokusera på kärnverksamheter. Barnomsorg på obekväm arbetstid är inte lagstadgat, därför är det inte kärnuppdrag för kommunen. Och därför inte högst på agendan. Jag har inte prioriterat att ha med det i september för att vi skulle ha samtal med oppositionen. Jag tänker så här: det är en gåva att få barn och då ska man kanske fokusera på barnet. Man kan inte utgå från att en kommun ska lösa barnomsorg nattetid.

Men det finns ju de som behöver lösa barnomsorgen på grund av arbete?

– Tittar man på kostnaderna är det ganska stora summor för att bedriva kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid, som alltså inte är en ordinarie kärnverksamhet för kommunen. Det hade egentligen varit billigare att ge föräldrarna medborgarlön för att vara hemma och jobba med anknytning till sitt barn, ta hand om sitt barn, än att ge barnomsorg. Man kan välja att man ska bo i vår kommun eller någon annanstans. Det kan sluta med att vi inte antar riktlinjerna alls, och då är det det som gäller, och som läget ser ut just nu så har vi inte det, säger Per Vorberg (M).

ANNONS

Nattomsorg

Det finns ingen lag på att kommuner behöver erbjuda så kallad ”nattis”, det vill säga barnomsorg på obekväm arbetstid; kvällar, helger och nätter.

Enligt Skolverket ska dock alla kommuner ”sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har öppet”. Det finns också ett statsbidrag att söka för detta.

Källa: Skolverket

LÄS MER:Ett steg närmare nattomsorg i Härryda – nämnden har gett grönt ljus

LÄS MER:Beslut om nattomsorg i Härryda väntas – men hur det ska erbjudas är oklart

LÄS MER:Jägaren Mattias: ”Älgstammen har minskat”

ANNONS