Snålt med tid för synpunkter på Härrydas översiktsplan

Härryda kommun borde involvera föreningar i hela plan- och byggprocessen, inklusive detaljplanerna, skriver Lena Holmberg och Jan Linde.

ANNONS
|

Enligt svenska Plan- och bygglagen (2010:900) ska myndigheter och medborgare ges möjlighet att ge synpunkter på nya översiktsplaner under minst två månader. Härryda kommun har lagt sig på precis den tiden, 16 januari till 17 mars, vilket ger ett snålt utrymme att få syn på att en ny plan är på gång, sätta sig in i alla dokument och formulera ett svar.

En översiktsplan är ett otroligt viktigt dokument som sätter grunden för utvecklingen i samhället för lång tid framåt: var nya industriområden förväntas växa fram, hur centrum byggs ut, vilka principer som ska råda för landsbygdsutveckling och så vidare. Denna översiktsplan omfattar även Landvetter Södra, ett område som många har intresse av.

ANNONS

Sikta högre än lagens lägstanivå.

Flera partier har uttryckt att kommunens föreningar har ett stort bidrag till kommunens utveckling, vilket också inrättandet av Rådet för idéburna organisationer är ett uttryck för. Nu har man dock grovt missat att nyttja den kompetens och idérikedom som föreningarna besitter. Två månader är en kort tid att inom en förening kraftsamla för att bidra och därmed säkerställa lagens syfte "att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan" (8§).

Vi föreslår att kommunen skyndsamt ordnar en träff där tjänstemän och politiker kan möta föreningarna för att ta del av deras kunskap, idéer och farhågor i arbetet med översiktsplanen. Vidare föreslår vi att kommunen i linje med visionen mod, nytänkande och handlingskraft på ett systematiskt sätt involverar föreningar i hela plan- och byggprocessen, inklusive detaljplanerna. Det vill säga att man siktar högre än lagens lägstanivå.

Lena Holmberg

Jan Linde

Båda debattörerna är sammantaget medlemmar i över 10 föreningar i Härryda kommun.

LÄS MER:Kvinnor mår sämre än män i Härryda kommun– enligt statistik

LÄS MER:Landvetter centralt lager i enorm knarkhärva

LÄS MER:V vill se skolfrukost för alla elever i grundskolan i Härryda

ANNONS