Csaba Bene Perlenberg: Det krävs mod att berätta om missförhållanden

Härryda-Postens granskning av Nytidas gruppbostad Hjorten visar på vad mod kan leda till. Genom källskydd och meddelarskydd kan allmänheten få en inblick i en verksamhet de är med och finansierar.

ANNONS
|

Under den gångna veckan har Härryda-Posten publicerat flera delar i en omfattande granskning av gruppbostaden Hjorten i Mölnlycke. Missförhållandena som framkommer är både omskakande och uppfordrande – för utan modiga före detta och nuvarande medarbetare hade granskningen tagit sig en annan, mindre insiktsfull skepnad.

Att enskilda individer vågar berätta om händelser och en arbetsmiljö som väcker en hel del frågor är avgörande för att media kan rapportera om sådant som allmänheten har rätt att känna till. Och nog har allmänheten rätt att känna till det som Härryda-Posten avslöjar, eftersom det är skattekollektivet som finansierar verksamheten.

Viktigt att komma ihåg är att även anställda i bolag som drivs på uppdrag av det offentliga och finansieras av allmänheten har meddelarfrihet och meddelarskydd, två omistliga delar av vår demokrati.

ANNONS

Att vittna, med stöd av källskyddet är uttryck för både medmänsklighet och civilkurage.

Meddelarfriheten innebär att en del arbetstagare har extra starkt skydd när det kommer till rätten att berätta och dela med sig av uppgifter till media. Offentlig verksamhet eller privata arbetsgivare har inte rätt att efterforska vem som har lämnat uppgifterna, det som kallas för efterforskningsförbudet. Inte heller får arbetsgivare straffa den eller de som har lämnat uppgifterna, det så kallade repressalieförbudet. Sammantaget bildar förbuden meddelarskyddet.

Meddelarskyddet gäller för anställda inom kommunala och statliga myndigheter, kommunala bolag som kommunen har avgörande beslutanderätt över, verksamhet inom privat vård, skola och omsorg som finansieras av det offentliga samt verksamheter som finns upptagna i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen.

Rättigheterna är tydliga, men i grunden handlar det om ett privat ställningstagande. Att vittna, med stöd av källskyddet, om misstänkta missförhållanden som drabbar både personal och boende, är uttryck för både medmänsklighet och civilkurage.

Mod är en beundransvärd egenskap – inte minst när det används till stöd för de som inte alltid kan tala för sig själva.

LÄS MER:Nytida ifrågasätter Härryda-Postens granskning: ”Bygger på anonyma vittnesmål”

LÄS MER:Nya IVO-anmälningar och dömd personal på Nytidas gruppbostad Hjorten

LÄS MER:Vittnesmål till tidningen: Bajs, intorkat mensblod och lögner inför anhöriga på Nytidas gruppboende Hjorten

ANNONS