Akut behov av familjehem i Härryda kommun

Det finns ett akut behov av fler familjehem för unga i Härryda. En växande anledning till att de berörda ungdomarna mår dåligt är när de hamnar snett på sociala medier, menar socialsekreterare i kommunen.

ANNONS

Fler familjehemsföräldrar eftersöks nu i såväl Härryda som Marks kommuner – som gör gemensam sak i en efterlysning.

– Läget är ganska akut, berättar Anneli Sirugo, familjehemssekreterare på Härryda kommun.

I dagsläget bor mellan 30 och 40 barn och ungdomar från Härryda kommun på familjehem. Dessa hem kan finnas såväl innanför som utanför kommunens gränser.

Nu väntar sex ungdomar i åldern 13 till 16 år på en plats hos ett familjehem. Anneli Sirugo berättar att de berördas senaste boendesituation skiljer sig lite åt. Generellt handlar det om att ungdomarna haft temporära hem under för lång tid – på grund av olika livsöden och problematik.

ANNONS

– Det kan handla om tillfälliga jourhem eller gamla familjehem som öppnat upp tillfälligt, förklarar Anneli Sirugo.

I det långa loppet är målet alltid att ungdomarna ska kunna bo hos sina biologiska föräldrar, under rätt förutsättningar, betonar familjehemssekreteraren.

Risker med sociala medier

Idag ställs kommunpersonal som jobbar med familjehemsfrågan inför utmaningar som inte fanns för ett antal år sedan.

Anneli Sirugo pekar på att ungas nyttjande av internet gör det svårare för föräldrar att hålla koll på vad deras barn gör. Det kan handla om att unga kommer i kontakt med andra unga eller vuxna på sociala medier, personer som de inte känner eller knappt har träffat, och som på olika sätt får ett dåligt inflytande på dem.

Rent konkret kan det handla om att unga vill hjälpa varandra, men riskerar att dras ner i andras personliga problematik och ha svårt att ta sig ur det.

Risken för ryktesspridning och påhopp finns också.

– Unga kan hamna på hal is och rykten kan börja spridas. Man kan få en stämpel på sig utan att ens ha gjort något fel, menar hon.

”Blir en ond spiral”

Familjehemssekreteraren talar om risken att förlora föräldramandatet.

– Föräldrar kan behöva hjälp med att sätta gränser, säger hon.

ANNONS

Utsattheten på sociala medier kan vara en grogrund till psykisk ohälsa, menar hon och anser att det kan vara en delförklaring till varför somliga ungdomar hamnar snett och tillfälligt behöver bo någon annanstans än hos sina biologiska föräldrar.

Trenden hon har sett är också att det är vanligare förekommande att tjejer är i behov av familjehem jämfört med tidigare. Och tjejer tenderar i högre grad att hamna snett på sociala medier, anser Anneli Sirugo.

– Jag kan bara spekulera, men sociala medier kan ligga bakom mycket. Saker som har hänt kan vara svåra att reda ut och det blir en ond spiral av det.

Familjehem utreds noga

Nu hoppas kommunerna kunna träffa rätt i sin efterlysning av familjehem.

Viktigt är att de som blir föräldrahemsföräldrar har egen erfarenhet av att handskas med tonåringar, berättar Emma Nelin, också hon familjehemssekreterare på Härryda kommun.

– Det ska vara en familj som verkligen har tid och engagemang och vill hjälpa de här barnen, som behöver tydliga ramar och någon som sätter gränser, berättar hon.

Men minst lika viktigt menar hon är att de aktuella familjehemsföräldrarna är trygga, varma och kärleksfulla, så att de barn och ungdomar som behöver kan och vågar bygga upp en tillit till vuxna.

ANNONS

Hon poängterar också att blivande familjehem utreds noggrant på olika sätt, och de som bedöms lämpliga utbildas och stöttas på olika vis för att förbereda sig på att kunna ta hand om ett barn.

– Det är alltid barnets behov som styr. Det är ett stort arbete som sker med de här familjerna, för att se vilka som är deras styrkor och vad de kan behöva stöd med av familjehemssekreterare.

Familjehem

• Det finns olika anledningar till att en minderårig behöver bo på familjehem; det kan bero på missbruk, sjukdom eller psykisk ohälsa hos de biologiska föräldrarna vilket gör att de inte kan se till barnens behov. Men även att barnet självt lider av problem som föräldrarna inte klarar av att hantera kan ligga bakom.

• Familjehemsföräldrar är personer som tar emot ett eller flera barn i sitt hem under en kortare eller längre period.

• Familjekonstellationerna kan se olika ut, man kan vara ensamstående eller ha en familj och antingen bo i lägenhet eller hus, centralt eller lantligt.

• Att man har en stabil livssituation, tid och engagemang samt kan erbjuda barnet/ungdomen trygghet, stabilitet och omsorg och ett ledigt rum är viktiga förutsättningar.

• Uppdraget innebär samverkan med socialtjänst, skola och det biologiska nätverket. Ett familjehem bör helst ligga inom tio mils avstånd från kommunen för att kontakten med barnets biologiska nätverk och med socialtjänsten ska vara möjlig. I vissa fall behövs även familjehem på längre avstånd från kommunen.

Källa: Härryda kommun

LÄS MER:Guide: Så blir du en bra e-sportare

LÄS MER:Futsal Camp med Zlatan: ”Mäktigt att ha som tränare”

LÄS MER:Kurdo Baksi: ”Döp Landvetter till Dawit Isaaks flygplats”

ANNONS