Härryda hyllas i kommunkompassen – men dialogen kan bli bättre

Härryda kommun hyllas i en rapport från Sveriges kommuner och regioner. Men det konstateras även att det finns utvecklingspotential gällande transparens och i kontakten mellan medborgarna och de förtroendevalda.

ANNONS
|

Det blev inget pjåkigt resultat för Härryda i Kommunkompassen, en rankning över landets kommuner. Rankningen är förvisso daterad i november förra året men uppmärksammades först i veckoslutet på kommunens hemsida. 550 av 800 möjliga poäng kammades hem.

Bland annat menar SKR att kommunen är bra på att verksamhetsutveckla genom digitalisering och säger att Härryda är ”ett gott exempel till andra kommuner i Sverige!”.

– Fantastiskt roligt resultat! I jämförelse med andra kommuner och inte minst förstagångskommuner, så får vi ett jättebra resultat. Tittar man på de kommuner som gjort kommunkompassen de senaste två åren så är vi över genomsnittet och det är starka kommuner i den här gruppen, säger Peter Lönn, kommundirektör, på Härryda kommuns hemsida.

ANNONS

Bland annat skrivs det följande i rapporten om Härryda:

”Kommunens arbete att säkerställa att cheferna har goda förutsättningar att göra ett gott jobb, ett fungerande stöd från stödfunktionerna och att det överlag finns en god organisationskultur där fokus ligger på att säkerställa att alla har goda möjligheter att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt, gör att ni utmärker er jämfört med övriga kommuner i Sverige.”

På Sveriges kommuner och regioner, SKR, hyllas kommunen både vad gäller den ekonomiska skötseln och verksamheternas resultat. Linda Nordberg uttalar sig också på kommunens hemsida. Hon är handläggare på SKR och ansvarig för Kommunkompassen.

– Härryda kommun är en kommun som är väldigt resursstark och levererar väldigt goda resultat oberoende om det handlar om kvalitativa resultat eller ekonomiska resultat. Här finns det förutsättningar att göra väldigt mycket gott och det görs det också, säger hon på kommunens hemsida i ett uttalande.

Samspelet mellan förtroende och Härrydaborna har utvecklingspotential

Värt att notera är att poängsättningen i kategorin ”samspel mellan förtroendevalda och medborgare” ger varierat resultat. När det handlar om kommunens information till medborgarna ger SKR 8 av 10 poäng till Härryda. När det gäller medborgarnas möjlighet till dialog med politik är det bara drygt hälften av poängen som kammas hem, 14 av 30. Och för transparens kring resultat tilldelas endast 5 av 10 möjliga poäng.

ANNONS

Det slås även fast att det saknas en ”en tydlig strategi kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger."

SKR konstaterar att det är svårt för medborgarna att hitta information på hemsidan om exempelvis Medborgarundersökningen och kvaliteten på tjänsterna som kommunen levererar.

”Sidorna med information kring resultat var rätt svåra att hitta och informationen kan med fördel förenklas och läggas i perspektiv gentemot andra kommuner och år för att medborgarna på ett enklare sätt kan ta del av kommunens resultat. Verksamhetsresultat för respektive verksamheter finns inte heller presenterade på hemsidan.”

SKR noterar dock att det finns en populärversion av årsredovisningen.

Det är värt att notera att rapporten presenterades den 8 november förra året. Bara några veckor tidigare, den 13 oktober, lanserade Härryda kommun sin nya hemsida.

LÄS MER:Därför blev personuppgifterna synliga för kommunstyrelsen

LÄS MER:Landvetterbo lurad på 9 600 kronor – ARN avslår krav om återbetalning

LÄS MER:Evelyn Gillespie släpper låten ”Fåglarna” som en kommentar till ettårsdagen av den ryska invasionen av Ukraina

ANNONS