Hoppet lever efter otydliga beskedet om järnvägen genom Härryda

Förra veckans regeringsbesked om den nya järnvägen mellan Borås och Göteborg var svårtolkat. Istället för tydliga besked blev det delvis en tolkningsfråga vad som egentligen menades med att Trafikverket skulle återuppta planeringen för sträckan.
– Jag är besviken, säger oppositionsrådet Patrik Linde (S).

ANNONS

Ett par saker är känt om regeringens uppdrag till Trafikverket som anlände förra veckan: Kostnadsramen är samma som tidigare. Det betyder 17,3 miljarder kronor för innevarande planperiod och 43,5 miljarder kronor gällande objektet som helhet, allt i 2021 års prisnivå. Dessutom måste myndigheten i högre utsträckning lyssna på de Västsvenska kommunernas samt regionens åsikter om sträcka Göteborg-Borås. Regeringen vill också att arbetet ”sker så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt”.

Men exakt hur sträckningen ska se ut är fortsatt höjt i dunkel. Den enda plats som uttryckligen nämns förutom Göteborg och Borås är Landvetter flygplats.

Tidigare har Härryda enats med övriga Västsvenska kommuner samt regionen om ett eget förslag, den Västsvenska överenskommelsen, som skiljer sig markant från hur Trafikverket vill dra sträckan. Medan Trafikverket föreslår en tunnel under centrala Mölnlycke samt en helt ny station i Landvetter, vill Härryda kommun istället se en breddning till fyrspår och en ny station i Mölnlycke samt en framtida station i Landvetter Södra. Det enda de två förslagen har gemensamt är att de båda även vill ha en tågstation på Landvetter flygplats.

ANNONS

Att regeringen uttryckligen säger att Trafikverket ska lyssna in kommunerna tolkar Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda, som att det är till Härrydas fördel.

– Det kommer ju inledas intressanta förhandlingar kring den här biten.

Är du besviken att regeringen inte tydligare väljer sida mellan å ena sida Trafikverkets förslag, och den Västsvenska överenskommelsen, å andra sidan?

– Som kommunstyrelsens ordförande gillar jag tydlighet. Jag hade önskat att det var mycket klarare och tydligare, säger Vorberg och syftar på det pressmeddelande som först gick ut från regeringen i förra veckan.

Per Vorberg är dock inte orolig för att Trafikverket ska gå fram med en tunnellösning under centrala Mölnlycke.

– Vi har ju bestämt talat om att den kommer vi aldrig acceptera. Då behöver någon köra över kommunen, och en regering kör inte över en kommun i en sådan sak.

Vorberg menar att han är ”försiktigt positiv” till att vidare samtal nu ska föras mellan Trafikverket och bland annat Härryda kommun.

Patrik Linde (S) är besviken på regeringen

Oppositionsrådet Patrik Linde (S) står bakom den Västsvenska överenskommelsen, men är aningen mer kritisk än Per Vorberg om regeringens beslut i förra veckan. Linde säger att han är förvånad över bristen på tydlighet.

– Jag måste säga att jag är besviken faktiskt. Jag tycker att man borde kunna vara tydlig med vad man vill.

ANNONS

Däremot är han glad för att regeringen säger att Trafikverket ska ta hänsyn till de kommuner som berörs av ny stambana.

– Jag tänker att det är i alla fall ett ställningstagande som gör att det finns ett fortsatt hopp för kommunerna att få det som vi vill.

Han menar också att det ligger i Trafikverkets intresse att inte fortsätta med sitt tidigare förslag, som bland annat innefattar en tunnel under Mölnlycke.

– Det vore ju inte så smart att lägga fram samma förslag som Trafikverket gjorde sist.

SD: ”Glädjande att regeringen reparerar där det behövs”

Medan Sverigedemokraterna på riksplan enligt Dagens Nyheter varit motståndare till regeringens beslut att återuppta planeringen för järnvägssträckan Göteborg-Borås, uttrycker SD i Härryda glädje över beslutet.

”Det är glädjande att regeringen kommer att prioritera den befintliga transportinfrastrukturen och reparera där det behövs och förvalta de gemensamma resurserna på bästa sätt”, skriver gruppledaren Peter Arvidsson i ett e-postmeddelande till Härryda-Posten.

Arvidsson skriver även bland annat att en bra arbets- och studiependling samt högre kapacitet för gods kan åstadkommas i närtid till en bråkdel av kostnadera för en ny stambana.

”Vi har gång på gång visat Trafikverket att kust- till kustbanan bara nyttjas till en bråkdel och att möjligheterna till anslutning till flygplatsen är möjlig”, står det även att läsa i SD:s e-postmeddelande till tidningen.

ANNONS

LÄS MER:Flygpassagerare om tågstation vid Landvetter flygplats – ett uppskattat besked

LÄS MER:Ny järnväg till Landvetter flygplats

LÄS MER:Landvetter flygplats har väntat i 20 år på tåget

LÄS MER:Trafikverket vill se tågtunnel under Mölnlycke

ANNONS