Kommunen backar upp Vorberg – okej att lyfta ut ärende

Per Vorbergs beslut att på sittande möte lyfta ut en infekterad politisk fråga från kommunstyrelsens dagordning får uppbackning av Härryda kommun. Oppositionsrådet Patrik Linde (S) tror dock att de överklaganden som gjorts kommer ge Vorberg bakläxa.

ANNONS
|

I slutet av augusti skulle frågan om marköverlåtelse vid Hulebäck 1:1011 gå vidare på kommunstyrelsens möte. Ärendet fanns på dagordningen – tills det inte längre gjorde det.

Då lyfte Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande, ut den från ärendena.

Bakgrunden var att det enligt Vorberg fanns en risk att kommunen skulle bli skadeståndsskyldig om oppositionen fick igenom sitt motstånd mot planerna, efter att Mölnlycke IF skickat ett brev till förtroendevalda om att deras framtida omklädningsrum bedömdes vara i fara.

– En sak är att man inte gillar att saker byggs. Men det handlar om att kommunen kan hamna i en juridisk tvist. Vi kan bli skadeståndsskyldiga flera miljoner. Den här marken har aldrig varit avsatt för att det skulle byggas för Mölnlycke IF. Jag blev djupt upprörd, sade Per Vorberg till Härryda-Posten i början av september.

ANNONS

Vorberg sade även:

– Jag sa i kommunstyrelsen att om någon menar att man inte får göra så, då får man banne mig överklaga, så får vi ta den processen. För det här är så pass stort och viktigt för hela Härryda kommuns varumärke och utveckling. Den risken tar jag.

Precis det har nu hänt. I två överklaganden till förvaltningsrätten i Göteborg ifrågasätts Per Vorbergs beslut. Ett av de två överklagandena står vänsterpartisten Björn Mattsson för. Mattsson menar att kommunstyrelsen inte godkänt att lyfta bort ärendet från dagordningen, då dagordningen redan var antagen.

Härryda kommun ger Per Vorberg rätt

Men nu backas Per Vorbergs beslut upp av Härryda kommuns förvaltning. I ett förslag till yttrande som kommer upp på kommunstyrelsens bord på torsdag menar förvaltningen att överklagandena ska avstyrkas. Förvaltningen skriver att ”Den s.k. protokollsanteckningen utgör inte något beslut av en kommunal nämnd” och att ”Det överklagade beslutet innebär inte att kommunstyrelsen har tagit slutlig ställning i ärendet. Det överklagade beslutet får därmed betraktas som ett beslut av rent förberedande art [...].”

Förvaltningen menar att beslutet att lyfta ut ärendet från dagordningen saknar betydelse för ärendets utgång, eftersom det framöver kommer att behandlas av kommunstyrelsen. Enligt Per Vorberg är planen att det återkommer till kommunstyrelsen i december, med reservation för eventuell försening.

ANNONS

Per Vorberg säger till Härryda-Posten att frågan om yttrandet är en ren administrativ fråga, även om det finns en majoritet emot det ärendet som yttrandet berör, det vill säga marköverlåtelsen.

– Vissa saker kan man ju bestämma i och med att det är en politisk och en demokratisk process, men det här är ju rent administrativt.

Per Vorberg menar också att det finns en poäng i att anta förvaltningens förslag till yttrande.

– Vi behöver bemöta överklagandena. Annars är det ju svårt för oss att veta om beslutet var rätt eller fel.

Socialdemokraternas oppositionsråd Patrik Linde uppger för Härryda-Posten att den rödgröna gruppen under måndagen ännu inte hade diskuterat ärendet, men ger ändå följande svar:

– Vi ser det som en ren teknikalitet. Vår utgångspunkt är i grunden att om ett beslut har blivit överklagat, då ska kommunen svara. Vi hoppas att förvaltningsrätten landar i ett klokt beslut.

Att kommunen har fel i sitt yttrande?

– Det tror jag att de kommer komma fram till, men jag är inte jurist.

Vänsterpartiets ledamot Björn Mattsson uppger för tidningen att han kommer att jäva ut sig i ärendet, då han är en av de överklagande.

LÄS MER:Mölnlycke IF oroliga över Mölnlycke IP:s framtid – byggnation skapar politiskt bråk

LÄS MER:Yxman jagade ungdomar på Mölnlycketerminalen

LÄS MER:Odling av djurfoder i Härryda bekämpar växtsjukdomar

ANNONS