Så blir nya Magasinsvägen i Landvetter

Hanteringen av arbetet med att bygga Magasinsvägen i Landvetter har fått kritik från boende i närheten som upplevt mycket obehag och brist på dialog från kommunens håll. Det ska det nu bli ändring på.
– Vi har tagit till oss av att man har uppfattat att det inte har varit tillräckligt, säger Fredrik Wejrot som är Härryda kommuns trafikchef och ombud för projektet.

ANNONS
|

Arbetet med Magasinsvägen beräknas vara klart sommaren 2024. Backavägen, som varit avstängd för fordonstrafik, är nu öppen igen och det pågår ett arbete med att dra vatten- och avlopp i området.

Nu kan den som går förbi se hur vägen börjar ta form. Projektet har tagit längre tid än väntat eftersom kommunen inte fick marklov som de tänkt, detta på grund av lutningen. Höjden på marken längst ned i backen behövde sänkas för att vägens lutning skulle falla inom ramarna och säkerställa att till exempel brandkåren kan ta sig upp för den. Att sänka den har tagit tid.

Det har också krävts mycket sprängningsarbete för att bryta igenom berget. Maskiner har behövt ta sig igenom drygt 400 meter och på den platsen där det varit som högst har det mätts upp till nära 20 meter.

ANNONS

– Vi är igenom de värsta sprängningsarbetena och det är det som har föranlett den mesta frustrationen från boende har vi upplevt. Att det är över och att vi har öppnat upp vägen tror vi kommer att förbättra, säger Fredrik Wejrot när Härryda-Posten får en rundtur inne på området.

Parallellt med vägen kommer det gå en cykelbana och vid en punkt har plats avsatts för någon form av utsmyckning av med konst. Vad det blir är ännu inte bestämt.

Att projektet har dragit ut på tiden kan vara en anledning till att kommunens kommunikation inte upplevts som tillräcklig.

– Det kan kännas att det börjar väldigt plötsligt eftersom vi har haft information och det har varit stopp när vi projekterat om, men det har pågått ett tag. Det här är en stor byggnation som föranleder olägenheter och det förstår vi. Det är inget vi kommer undan, men vi gör allt i vår makt för att de boende ska ha en så bra miljö som möjligt, säger Tayman Mahshid som är chef över projektledning och driftenheten.

– Informationsinsatserna som vi hade innan med boende borde vi haft igen. Vi har haft andra informationer också, vi har haft utskick och uppdaterat hemsidan. Vi har haft riktade informationer till de närmast boende. Det finns alltid saker som vi kan förbättra i informationen, säger Fredrik Wejrot.

ANNONS

Vad kan de boende förvänta sig framåt från kommunens sida?

– Att vi ska informera om det vi vet som komma skall. Framför allt lyssnar på dem som inte känner att de har blivit tillräckligt hörda. Vi har pågående ärenden som rör den dialogen vi har nu och projektledaren har kontakt med boende för att hantera synpunkter, säger Fredrik Wejrot.

Vilka potentiella störningsmoment finns kvar?

– Vi utför ett schaktnings- och mindre sprängningsarbeten nu. Det är lite i betraktarens ögon men det är svårt att säga att det inte ska störa. Arbetet kan fortfarande föra med sig olägenheter. Vi kan inte lova att det inte kommer att påverka men vi gör allt vi kan för att det ska påverka så lite som möjligt, säger Tayman Mahshid.

– Det finns så klart bullrande verksamhet kvar som när man lastar lastbilar med stora stenblock. Men det är också en bra bit bort från de närmsta husen. Förhoppningsvis är det bättre nu, fyller Fredrik Wejrot i.

Förutom att färdigställa själva vägen ska det i början av nästa år även byggas en bro mellan bergsväggarna.

– Den ska ge bättre tillgänglighet mellan öst och väst och norr och söder eftersom Magasinsvägen ska leda till Landvetter södra men även Backa västra, säger Tayman Mahshid.

ANNONS

LÄS MER:Erica fick se annat barn – Försäkringskassan röjde personuppgifter

LÄS MER:Julgranen reses i Mölnlycke

LÄS MER:Nu ökar e-handel – Black Week-paket kan hamna i Landvetter

ANNONS