Upprop Hindås: Ett sista inlägg om Bocköhalvön

Vi kom inte riktigt fram till målet. Tack till alla som stöttat, skriver Stefan Grönberg och Stig Olsson vid nätverket Upprop Hindås om att detaljplanen för Bocköhalvön är på väg att antas.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Detaljplanen för Bocköhalvön har nu ”klubbats” igenom i Härryda kommunstyrelse och skall fastställas i kommunalfullmäktige efter tio års velande från politiken, främst av en Per Vorberg (M), KS-ordföranden som enligt egen utsago skulle ”städa upp” vid hans tillträde. Golvet var för stort och borsten för liten.

Upprop Hindås( drygt 200 fastighetsägare i Hindås) känner sig som David, i försöket att detaljplanen skulle innehålla 140 fastigheter, istället för 80 fastigheter som nu är fallet, och därigenom åstadkommit ett ekonomiskt nollsummespel. Mängden VA-ledning blir lika för båda alternativen. Merkostnaden för VA-kollektivet blir cirka 15- 20 miljoner kronor.

Upprop Hindås har också förordat att kommunen skall överta huvudmannaskapet för samtliga vägar. Det blir tyvärr bara cirka en fjärdedel som blir kommunalt. Detta medför att gatukostnadsutredningen överför en kostnad för återställning av vägnätet efter ledningsläggning på VA-kollektivet med cirka 15-20 miljoner .

ANNONS

Upprop Hindås är förespråkare för byggnation av bostäder och kommunala vägar på Bocköhalvön, men med demokratisk fördelning av kostnader. Inte som nu, belasta VA-kollektivet med cirka 35 miljoner. Var och en skall stå för sin kostnad.

Per Vorberg! Det var inte för sent och dessutom rätt lagrum att pröva lagen om vattentjänster för att utverka ett förbehåll från länsstyrelsen om kommunalt vatten och avlopp. I annat fall hade det kanske varit någon form av politisk lekmannalösning som förvaltningen erhållit i form av styrd detaljerad utformning som inte går att lösa med dagens myndighetskrav.

Det är inte förvaltningen som försökt avbryta arbetet med detaljplanen, det var Vorberg, som var tvungen att backa på grund av det förelåg ett föreläggande om kommunalt VA.

Denna prövning av lagen gjordes också med anledning av att nästan alla enskilda avlopp på Bocköhalvön är underkända och släpper ut förorenat avloppsvatten till råvattenintaget för det snart färdigställda och efterlängtade vattenverket.

Varför har inte dessa enskilda avlopp åtgärdats?

Detta får bli det sista inlägget beträffande Bocköhalvön. Vi kom inte riktigt fram till målet. Tack till alla som stöttat.

Stefan Grönberg

Stig Olsson

För Upprop Hindås

Opolitisk grupp som vill driva sakfrågor för Hindås framtid

ANNONS

LÄS MER:Hoppbacken i Hindås utsatt för lampkupp: ”Ledsen och förbannad”

LÄS MER:Politiska punkten är satt för Bocköhalvön

LÄS MER:Härryda kommun testade sitt system för skydd vid kris

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS