Vad är kostnaden för vattenprojektet?

Enligt uppgifter från Härryda Vatten och Avfall AB kan det inte tolkas annat än att 73 miljoner bokförts dubbelt, skriver debattören Stefan Grönberg.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Undertecknad har under flera år, i ett flertal mail till kommunalfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS), Härryda vatten och avfall (Hvaa) och enskilda kommunpolitiker efterfrågat svar på frågor beträffande kostnadsutvecklingen i det nya vattenprojektet innehållande överföringsledningar, råvattenintag och vattentorn (Svevia-entreprenaden) samt Hindås vattenverk (PEAB-entreprenaden).

Svaren från Hvaa, som utsetts till ”talesman” för ovan angivna/tillskrivna församling, har tyvärr till stora delar varit luddiga och svåra att tyda. Inte bara för mig som lekman utan även av ekonomiexperter. Dessutom har i ärendet relevanta frågor inte alls besvarats. Det har tidvis varit tyst som i graven eller ”vänta till mitten 2024”.

Vi skriver idag 2024 och inte en droppe vatten har levererats från vattenverket. Tidigare erhållna kopior på tidplaner och beställningar anger mitten av 2022 som slutdatum för entreprenaden. Det är inte konstigt att jag liksom många andra funderar hur kommunen har förmedlat att ”projektet håller tidplan och budget”?

ANNONS

Beträffande kostnader för projektet skall det påpekas att Svevia utförde sin del på löpande räkning med 10 procent påslag medan Peab upphandlades för 154 miljoner med fick en budget på 200 miljoner att ”leka” med. Måste berömma den kalkylator som med ovanstående förutsättningar budgeterat 547 miljoner och efter 5 år presenterar en slutkostnad på kronan när. Hur gjorde man?

Enligt bokslut 2021 respektive 2022 har extern revisionskostnad uppgått till 787 000 kronor. En halvtidstjänstgöring? Vad var uppgiften?

Upplåningen på 700 miljoner skall ställas mot prognosen 547 miljoner för detta projekt. Övrig verksamhet med icke självfinansierade projekt har varit av ringa omfattning under denna period. En mer exakt specifikation av vart de övriga 153 miljonerna ”tagit vägen” hade varit intressant att få ta del av.

När kan denna stora och för kommuninnevånarna dyra anläggning börja leverera vatten?

Förseningskostnaderna och räntekostnaderna orsakar en stor del av de senaste årens höjningar av va-taxan. Detta drabbar VA-kollektivet, vilket är du och jag.

Här kan det vara på plats att påminna om att Bocköhalvöns förorenade avloppsvatten fortfarande rinner ut i närheten av råvattenintaget för det nya vattenverket. Tänk på det när du dricker första glaset med det nyproducerade vattnet.

Alla vi kommuninvånare som inser och förstår vattnets betydelse och ser fram emot det nya vattenprojektets färdigställande vill självklart få reda på hur VA-kollektivets och våra skattepengar används.

ANNONS

Vad är den totala kostnaden för hela projektet? Och när kan denna stora och för kommuninnevånarna dyra anläggning börja leverera vatten och generera avkastning på investerade skattemedel?

Stefan Grönberg

Debattör och Hindåsbo

LÄS MER:Arbetet kan börja – så ser planen ut för Bocköhalvön

LÄS MER:Detaljplanen för Bocköhalvön klubbades av Härryda fullmäktige

LÄS MER:Politiska punkten är satt för Bocköhalvön

LÄS MER:Upprop Hindås: Ett sista inlägg om Bocköhalvön

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS