Varning för ensidig satsning på flyg

Det är mycket osäkert om nya tekniker kan behålla flygandet på dagens nivå, skriver civilingenjören Birger Tiberg i en replik till flera moderater.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Debattörerna bakom debattartikeln ”Nya gröna vindar blåser över svenskt flyg” har tydligen inte satt sig in svårigheterna att göra flyget hållbart. De nämner elflyg, vätgas och andra fossilfria drivmedel.

Elflyg är en ”hype” som hittills bara har visat sig praktiskt användbart i mindre flygplan på kortare avstånd, max 30–40 mil. Batterierna räcker idag tyvärr inte för längre avstånd, då de skulle bli för tunga. Att redan dagens litiumbatterier är farliga ombord på flygplan visades mycket drastiskt vid en störtning 2010 av ett fraktflygplan i Dubai som orsakades av litiumbatterier i lasten, vilka fattat eld. Om man skulle lyckas utveckla och tillverka tillräckligt starka batterier för långa avstånd skulle dessa därför bli så farliga att knappast någon skulle flyga.

ANNONS

Inhemskt biobränsle finns tyvärr bara i begränsad mängd.

Vätgasflyg har vi ännu inte sett om det fungerar i praktiken för trafikflyg, flera fakta talar tyvärr mot vätgasflyg: säkerheten, lagring vid -242 °C till -252 °C och att restprodukten vattenånga på hög höjd verkar som en växthusgas.

Inhemskt biobränsle finns tyvärr bara i begränsad mängd, så detta räcker bara till en del av möjliga användningsområden. Syntetiskt flygbränsle kommer att bli så dyrt att biljettpriset kommer att öka märkbart och flyget därmed att minska.

Det är därför mycket osäkert om någon av de nämnda teknikerna inom en överskådlig framtid kan komma till användning i en så stor skala att flyget kan behållas i dagens omfattning och samtidigt kunna minska den negativa påverkan på klimatet tillräckligt mycket.

Jag vill därför varna för att ensidigt satsa på flyg, som alltså är mycket svårt att göra hållbart. Det är bättre att främja tågtrafiken, som är det transportmedel som är bäst för klimatet. Järnvägarna kan i södra Sverige byggas ut så att en tågresa i de flesta fall inte tar längre tid än en flygresa, medräknat tid för transport till och från flygplatsen och tid på flygplatsen. Jag vill dessutom betona att på en tågresa kan man samtidigt arbeta, vila, äta, med mera. vilket knappast är möjligt på motsvarande flygresa.

ANNONS

Birger Tiberg

Civilingenjör

LÄS MER:Nya gröna vindar blåser över svenskt flyg

LÄS MER:Hemmasittaren Teos pappa: ”Min son tror att han ska bli uteliggare”

LÄS MER:Teos mamma: ”Skolan gjorde min son till hemmasittare”

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS