Vem vill bo i en park på Bocköhalvön?

Medborgarförslaget om att expropriera en tomt på Bocköhalvön har inte svar på en rad frågor, skriver Stefan Grönberg och Stig Olsson i gruppen Upprop Hindås.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

I Härryda-Posten rapporteras det att ett medborgarförslag inlämnats till kommunen med budskapet ”gör en park på Bocköhalvön”. Förslaget kommer drygt tio år efter att framtagandet av pågående detaljplan påbörjades. Godmorgon!

Förslaget kan inte vara övertänkt när man föreslår en park mitt i en befintlig naturpark (naturskog). Kostnaden för anläggandet och underhållet av parken har helt utelämnats i förslaget. Förslaget för inlösen av marken lämnar också en del i övrigt att önska.

Förslaget saknar också insikt i Bocköhalvöns avloppsproblem. Det är värt att påminna om att 22 befintliga fastigheters avlopp släpps ut i Nedsjön i omedelbar närhet av inloppet till råvattenintaget för det nya vattenverket. Var finns förslagets miljötänk? Det finns ett föreläggande från länsstyrelsen att kommunalt VA skall vara klart i slutet av 2025.

ANNONS

140 nya bostäder och kommunala vägar är det alternativ som skall gälla.

Detaljplanen som i granskningsskedet omfattar 80 nya bostäder, blandad bebyggelse, kommer att medföra en stor kostnad för VA-kollektivet. Gruppen Upprop Hindås förespråkar 140 nya bostäder för att åstadkomma ett nollsummespel. Det innebär också att alla vägar på Bocköhalvön övergår i kommunens ägo och att gatukostnadsavgiften betalas av fastighetsägarna, inte av VA-kollektivet.

Efter drygt tio års förhalande och utredningar, som idag har blivit den dyraste detaljplanen som upprättats i förhållande till sin storlek i kommunen, är det dags för våra politiker att försöka förstå att 140 nya bostäder och kommunala vägar är det alternativ som skall gälla. Var och en betalar för sin plats här på jorden.

Vi behöver bostäder, varma och sköna. Vem vill bo i en park?

Stefan Grönberg

Stig Olsson

Upprop Hindås, en opolitisk grupp som vill driva sakfrågor för Hindås framtid

LÄS MER:Hindåsbor föreslår: ”Gör en park på Bocköhalvön”

LÄS MER:Fällning av träd på Bocköhalvön upprör: ”Värdefullt område”

LÄS MER:Skogsstyrelsen: ”Trädfällning på Bocköhalvön är en gallring”

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS