HVB-hem för ungdomar planeras i Landvetter

En ansökan om att få öppna ett nytt HVB-hem i Landvetter har kommit in till IVO:
– Jag har sett ett stort behov i mitt yrke som socialsekreterare, säger Diana Mokey, vd på Aldiva vård och omsorg.

ANNONS
|

Nystartade omsorgsföretaget Aldiva vård och omsorg AB har ansökt om att få öppna ett nytt HVB-hem i Landvetter, med plats för nio ungdomar i åldrarna 14 till 18 år. I sin ansökan har företaget angett att boendet skall rikta sig mot ”Barn och unga som vistas i olämpliga miljöer”.

Diana Mokey, vd på Aldiva vård och omsorg, berättar att anledningen till att man har valt att ansöka om att starta ett nytt HVB-hem just i Landvetter är dels att man har hittat en lämplig fastighet, dels att de känner att orten som plats är lämplig för den här typen av boende.

ANNONS

– Vi ser ju ett behov i hela Sverige när det kommer till placeringar på HVB-hem i och med att det inte finns tillräckligt med platser. Och sedan har vi även pratat med Härryda kommun för att höra lite om hur de ser på behovet och de uttryckte att vi är supervälkomna att starta upp ett HVB-hem. Sedan kommer vi även få placeringar från runt hela Sverige.

HVB-hemmet blir företagets första.

– Jag är socialsekreterare och har jobbat med barn och unga. Så jag har sett ett stort behov i mitt yrke av någonstans för de unga att bo när de inte kan bo hemma, säger Diana Mokey.

Företaget har dock ännu inte fått något svar från IVO om huruvida de anses vara lämpliga att bedriva den här typen av verksamhet eller inte.

– Så nu väntar vi ivrigt.

Enligt Malin Johansson, chef för sektorn socialtjänst på Härryda kommun, löser man eventuellt behov av HVB-hem genom upphandling.
Enligt Malin Johansson, chef för sektorn socialtjänst på Härryda kommun, löser man eventuellt behov av HVB-hem genom upphandling. Bild: Jonas Termén/Härryda kommun

Placerar i första hand i andra kommuner

Härryda kommun har inte varit involverade i planeringen av det nya HVB-hemmet i Landvetter, menar Malin Johansson, chef för sektorn socialtjänst på Härryda kommun.

– Det är ingenting som jag blir involverad i, för det är ingenting som de ansöker om hos socialtjänsten. Men generellt så är det så att om vi har behov av HVB-hem så löser ju vi det genom upphandling. Och för HVB-hem så ingår vi i ett ramavtal tillsammans med Göteborg och andra kranskommuner, säger Malin Johansson och fortsätter:

ANNONS

– Sedan om vi anlitar ett upphandlat HVB-hem, så är det oftast inte i Härryda kommun, för då är det kanske just för att den enskilde individen inte ska bo i kommunen.

HVB-hem endast som sista utväg

Malin Johansson menar också att den här typen av boende vanligtvis används som en sista utväg.

– Vi jobbar i första hand med individens hemmiljö och finns det behov av placering så försöker vi lösa det inom individens nätverk eller i ett familjehem. Så det är i sista hand vi använder oss av det.

Enligt det här företaget kommer de kunna ta emot ungdomar från hela Sverige, vad tänker du om det?

– Det är så det fungerar. Den unge blir placerad i en kommun där det finns ett lämpligt HVB-hem och då är hela Sverige upptagningsområde. Och det är precis så vi själva jobbar för att få rätt placering beroende på vad den unge har för behov. Sedan som kommun med stort fokus på näringslivet är vi självklart glada när företag visar intresse för att etablera sig i kommunen. Det bidrar till fler arbetstillfällen, säger Malin Johansson.

LÄS MER:HVB-hem för pojkar kan öppnas i Hindås

LÄS MER:Orosanmälningar i Härryda kommun har ökat markant

LÄS MER:Teuta vill se till att fler familjehem är teckenspråkiga

ANNONS