Nytida ljög för anhöriga – upprättade aldrig en Lex Sarah

Under 2020 drabbades boende på Hjortens gruppbostad av upprepade stölder. Härryda kommun godkände en åtgärdsplan från Nytida. Efter ännu en stöld förklarade Nytida inför både kommunen och anhöriga att bolaget upprättat en lex Sarah. Nu kan Härryda-Posten avslöja att Nytida i själva verket aldrig upprättade en sådan.
– Om det hade inträffat idag hade vi gjort en lex Sarah, men när det inträffade var det inte samma fokus på den typen av händelser, säger Nytidas sektorschef Jonny Schelin.

ANNONS

Härryda-Posten har tidigare rapporterat om de uppföljningsmöten som ägde rum mellan Härryda Kommun, Nytida och anhöriga till boende på Hjortens gruppbostad i Mölnlycke. Mötena hölls under 2020 och var en del av Härryda kommuns uppföljning av Nytidas drift av Hjorten.

Vid ett möte den 1 september 2020 avslöjades det att stölder inträffat bland boende på Hjorten. I protokollet framgår de anhörigas missnöje över att de inte fått ta del av informationen tidigare. Nytida hävdar att de först ville göra en omfattande utredning. När det stod klart att det rörde sig om stölder gjorde Nytida en polisanmälan och kompenserade de drabbade.

ANNONS

Omsorgsbolaget upprättade bland annat en ny rutin där pengar skulle kontrollräknas varje dag för att förebygga ytterligare stölder. Trots att Härryda kommun bedömde åtgärderna som tillräckliga inträffade ytterligare en stöld nära inpå. Vid ett möte den 24 november 2020 lämnade Nytida ett yttrande till Härryda kommun och fastslog inför både kommunen och anhöriga att det hade upprättats en lex Sarah, en del av socialtjänstlagen där det slås fast att missförhållanden måste rapporteras.

Härryda-Posten avslöjar att ingen Lex Sarah upprättades

När Härryda-Posten kontaktar Inspektionen för vård och omsorg, IVO), meddelar myndigheten att ingen lex Sarah-anmälan gällande Hjorten gjorts sedan 2014. Nu kan Härryda-Posten avslöja att Nytida angivit missvisande information till både Härryda kommun och anhöriga. Omsorgsbolaget upprättade inte ens någon lex Sarah-utredning, som hade kunnat föranleda till en anmälan till IVO.

Nytidas sektorchef Jonny Schelin förklarar i ett e-postmeddelande till Härryda-Posten:

“Vi gjorde en utredning av händelsen, men det var inte en lex Sarah. Resultatet av utredningen redovisades till kommunen som var nöjda med resultatet och omsorgstagarna fick ersättning för stölderna. Om det hade inträffat idag hade vi gjort en lex Sarah, men när det inträffade var det inte samma fokus på den typen av händelser.”

Kommunen: Gör samma bedömning idag

Malin Johansson som är chef för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun förklarar i ett e-postmeddelande till Härryda-Posten att hennes bedömning är att Nytida har varit tillräckligt transparenta:

ANNONS

“Jag har ingen anledning att idag göra en annan bedömning än den som gjordes vid tiden för det möte på vilket anteckningen om lex Sarah fördes, alltså att deras agerande gentemot kommunen var tillräckligt transparent.”

Finner du det som vilseledande information för Härryda kommun och/eller för företrädare för boende på Hjorten?

“Nej, kommunen har inte bedömt Nytidas agerande som vilseledande gentemot kommunen. Huruvida företrädare finner informationen från Nytida vilseledande eller inte kan jag inte svara på.”

Finner du det på något sätt problematiskt att Nytida påstått att de upprättat en Llex Sarah kring stölderna – men faktiskt aldrig gjort det?

“Det är viktigt att hålla isär rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten och anmälningsskyldigheten för lex Sarah. Den som utför socialtjänst har en skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Utföraren ska utreda det som rapporterats och, om utredningen visar på ett allvarligt missförhållande eller risk för ett sådant, anmäla det rapporterade till IVO som en lex Sarah. Det är emellertid inte ovanligt att vad som rapporterats som en lex Sarah under utredningen visar sig sakna rekvisiten för att anmälas enligt lex Sarah till IVO.”

LÄS MER:Kraftig blåst slet loss del av träd i Rävlanda: ”Inte förvånad”

LÄS MER:Vänsterpartiet om nattomsorg: ”Varför har beslutet förhalats?”

LÄS MER:Mölnlycke IF missar Gothia cup: ”Helt obegripligt för mig”

ANNONS