Så svarar McDonalds på kritiken om snusket: ”Ber om ursäkt”

Efter upprepade brister rörande städningen på McDonalds i Landvetter vill kommunen nu att restaurangen ska betala vite.
– Först vill jag be våra gäster om ursäkt, förstår om vi gjort dem besvikna, skriver driftschefen Christian Kölqvist i ett mejl till Härryda-Posten.

ANNONS

I mars gjordes den första av totalt fyra inspektioner på McDonalds i Landvetter i år där undermålig städning kunde konstateras, vilket Härryda-Posten skrivit om tidigare.

”Under flertalet utrustningar i köket återfanns gammal smuts. Gammal smuts återfanns ovan och mellan utrustningarna där hamburgare monteras. Gammal smuts återfanns i kylmonter för sallader och mugghållare för drycker,” står det att läsa i ett av besiktningsprotokollen.

Redan efter den första livsmedelsinspektionen i år varnades restaurangen om att ett vitesföreläggande om 15 000 kronor väntade om bristerna inte åtgärdades.

Enligt inspektören har liknande problem funnits sedan år 2021.

ANNONS

– Det är smuts det handlar om på olika ställen i lokalen. Rengöringsbrister som är återkommande vid alla tillfällen. Man ska alltid ge företagaren en rimlig chans att åtgärda bristerna. Sedan var det i princip samma 2022, sade Marcus Liberås, livsmedelskontrollant, i våras till Härryda-Posten.

Livsmedelsinspektören: ”På sikt kan någon bli sjuk”

Efter det första besöket i år gjordes uppföljande kontroller där det konstaterades att rengöringsbristerna kvarstod. Förutom i köket har det, i protokollen, påpekats att även omklädningsrum och väggar till trapphuset varit smutsiga.

Inspektören har skrivit i sin rapport:

”Vid de uppföljande kontrollerna konstaterades fortfarande gammal smuts dvs. allvarliga rengöringsbrister av lokaler och utrustningar och därmed följer inte verksamheten sina rengöringsrutiner. Risk finns att livsmedel blir förorenande och därmed risk för människors hälsa.”

Sista inspektionen i september genomfördes som ett oanmält besök. Syftet denna gång var att kontrollera om matstället hade vidtagit de åtgärder som ålagts. Men återigen hittades omfattande brister vad gällde städning och hygien.

Härryda kommun har nu ansökt om föreläggande om ett vite på 15 000 kronor hos förvaltningsrätten.

– Detta borde inte ta lång tid eftersom det är ett enkelt fall. På sikt kan bristerna leda till att någon kan bli sjuk, sade inspektören Marcus Liberås, till tidningen under förra veckan.

ANNONS

McDonalds driftschef: ”Vi är självklart inte nöjda”

Härryda-Posten har sökt ansvariga på McDonalds för en kommentar rörande rengöringsbristerna. Till slut svarar Christian Kölqvist, driftschef för bland annat restaurangen i Landvetter, via mejl:

– Först vill jag be våra gäster om ursäkt, jag förstår om vi gjort dem besvikna. Vi är självklart inte nöjda med resultatet av inspektionerna och vi arbetar för att de ska vara fria från anmärkningar.

Vad är anledningen till att det varit ostädat?

– Vi städar restaurangen många gånger varje dag, och vi har tydliga rutiner för hur rengöringen ska skötas. Och även om vi har gjort framsteg sen i våras så behöver vi bli än bättre.

På vilket sätt har det gjorts framsteg sedan i våras?

– Jag kan berätta att vi har gjort stora investeringar sedan i våras, bland annat över 100 000 kronor på nytt golv i restaurangen. Vi förändrade våra städrutiner vilket var bra men vi behöver förbättra vår uppföljning av städningen. Vi behöver bli bättre på att följa upp alla detaljer.

Enligt kommunen ska restaurangen ha fått tre chanser på sig och nu blir det ju vite, vad tänker du om det?

– Vi är övertygade om att vi kan bättre. Vi fortsätter att arbeta för att restaurangen alltid ska vara ren och att kommande inspektioner kommer att reflektera det arbetet.

ANNONS

LÄS MER:Snusket på McDonalds i Landvetter: ”Risk för människors hälsa”

LÄS MER:Smuts och skräp i köket – nu riskerar McDonalds vite

LÄS MER:Flera matställen i Härryda kommun städar slarvigt: ”Vanligt”

ANNONS