Smuts och skräp i köket – nu riskerar McDonalds vite

McDonalds i Landvetter riskerar ett vite på 15 000 kronor för allvarliga och återkommande brister i renligheten.
– Det är inte bra på något vis. Det är grundförutsättning att kunna hålla en god lokalrenlighet för att kunna tillhandahålla säkra livsmedel, säger Marcus Liberås, livsmedelsinspektör på Härryda kommun.

ANNONS
|

Det var under ett återbesök i form av en bokad kontroll av Härryda kommuns inspektör den 3 mars som bristerna upptäcktes.

Bland annat var utrustning i köket smutsig och smuts förekom även mellan och på maskiner. Omklädningsrummen och tillhörande inredning var inte rena, väggar i tillhörande trapphus var smutsiga och en del skräp förekom bakom tunnan på lastbryggan. Även städredskap i form av golvborstar och skrapor var smutsiga vilket, enligt inspektionsrapporten, ”försvårar rengöringen”.

Liknande problem har funnits sedan 2021, enligt inspektören.

– Det är smuts det handlar om på olika ställen i lokalen. Rengöringsbrister som är återkommande vid alla tillfällen. Man ska alltid ge företagaren en rimlig chans att åtgärda bristerna. Sedan var det i princip samma 2022 och även 2023 nu med en extra uppföljande kontroll, säger Marcus Liberås.

ANNONS

Riskerar vite

Kommunens enhet för miljö och hälsoskydd kommer därför att förelägga företaget att följa upprättade rengöringsrutiner. Föreläggandet kommer att förenas med ett löpande vite – på 15 000 kronor.

– Det innebär i korthet att om bristerna inte åtgärdas kommer vi ansöka om att få vitet utdömt mer än en gång. De har inte fått något vite ännu. Vi har kommunicerat med dem och jag kommer göra en oanmäld kontroll vid något tillfälle. Då får jag se hur det ligger till med rengöringen i förhållande till hur det såg ut när jag var där senast. Har de åtgärdat bristerna ansöker man inte om att få det utdömt men är det tillräckligt omfattande brister som kvarstår kommer vi gå vidare med vitet.

Hur vanligt är det att den här typen av restauranger får anmärkningar på det här?

– Att det finns någon form av rengöringsbrist är vanligt förekommande. Oavsett om det är McDonalds eller kommunala verksamheter men allvarliga brister är inte speciellt vanligt tycker inte jag. Men jag kan bara prata för min egen kommun.

Men du skulle kalla det här för allvarliga brister?

– Ja.

Restaurangen: ”Vi tar det här på stort allvar”

Christian Kölqvist är driftchef vid McDonalds Landvetter. Han väljer att enbart svara på Härryda-Postens frågor över mejl. Enligt honom har alla brister utom en åtgärdats sedan besöket den 3 mars.

ANNONS

Inspektören benämner det här som allvarliga brister. Vad tänker du om det?

”Vi tar det här på stort allvar och efter besöket arbetade vi på restaurangen för att åtgärda de punkter som Miljö och hälsa hade. Samtliga punkter är åtgärdade förutom de trasiga golvplattorna. Hela golvet ska läggas om och det arbetet är beställt sen före besöket och kommer att göras i vecka 16.”

Det har varit ett problem under några år vid flera tillfällen. Varför har det kunnat pågå så länge?

”Vi städar restaurangen många gånger varje dag, och vi har tydliga rutiner för hur rengöringen ska skötas. Men det är tydligt att det inte har räckt.”

Vad ska ni göra framöver för att det ska bli bättre?

”Vi har lagt om våra rutiner och städlistor, och schemalagt ytterligare städtimmar för att säkerställa att det underhålls regelbundet. Vi kommer även att följa upp rengöringen mer noggrant framöver och arbeta för att det här inte upprepas.”

När en uppföljande kontroll kommer göras igen av kommunens enhet för miljö och hälsoskydd är inte känt.

Följande brister identifierades den 3 mars 2023

• Utrustningar i köket var fortfarande smutsiga. Smuts förekom mellan och på maskiner

• Omklädningsrummen med tillhörande inredning var fortfarande smutsig, både i och ovan omklädningsskåp. Även väggar i tillförande trapphus var smutsiga

• Biutrymmen så som förråd på gården och förråd på övervåningen var fortfarande smutsiga och oorganiserade

• Städredskap golvborstar/skrapor var smutsiga vilket försvårar rengöringen

• Fortfarande återfanns en del skräp bakom tunnor på lastbryggan

• Restaurangen kände inte till hur spolbrunnen på bakgården är kopplad, d.v.s. går den till dagvatten eller via fettavskiljare och sen vidare till kommunalt avlopp.

LÄS MER:Guld för Mölnlycke Frisbee Club i den snällaste sporten: ”Man litar på sina motståndare”

LÄS MER:300 miljoner avsatta för skapa drägligare skollokaler i Härryda kommun

LÄS MER:Man attackerade med slangbella och hammare – misstänks även för vållande till annans död

ANNONS