Snusket på McDonalds i Landvetter: ”Risk för människors hälsa”

Under 2023 genomfördes fyra inspektioner på McDonalds i Landvetter. Härryda kommun kunde då konstatera att de sanitära förhållandena var bristfälliga. Nu har en ansökan om vitesförläggande lämnats in till förvaltningsrätten.
– Detta borde inte ta lång tid eftersom det är ett enkelt fall, säger Marcus Liberås, livsmedelsinspektör på kommunen.

ANNONS
|

Den första inspektionen genomfördes i mars i år och den fjärde och senaste gjordes i mitten av september. Efter Härryda kommuns första kontrollbesök varslades om ett vitesföreläggande om 15 000 kronor om inte bristerna åtgärdades. Listan på brister var relativt lång. Härryda-Posten har skrivit om snusket sedan tidigare.

Risk för gästernas hälsa

Inspektionen i september genomfördes som ett oanmält besök. Syftet var att kontrollera om restaurangen hade vidtagit de åtgärder som restaurangen ålagts. Men även denna gång hittades omfattande brister vad gällde städning och hygien. Ansvariga på restaurangen har fått tre chanser att åtgärda de allvarliga bristerna som, enligt Härryda kommuns livsmedelsinspektör, kan innebära risker för restauranggästernas hälsa.

ANNONS

I samband med sina inspektionsbesök har inspektörerna tagit bilder för kunna påvisa de sanitära olägenheterna i restauranglokalen. Härryda-Posten har fått ta del av några av bilder inifrån restaurangen. De talar sitt tydliga språk. Det syns tydligt hur utrustning, golv, väggar, kylskåp och mycket annat inte rengjorts. Det ligger matrester och annat skräp på golvet vilket skulle kunna utgöra smittohärdar.

”Under flertalet utrustningar i köket återfanns gammal smuts. Gammal smuts återfanns ovan och mellan utrustningarna där hamburgare monteras. Gammal smuts återfanns i kylmonter för sallader och mugghållare för drycker,” står det att läsa i besiktningsprotokollet.

En del av anmärkningarna har påpekats tidigare och en del har tillkommit senare. I sin anmälan till förvaltningsrätten skriver den kommunala hälsomyndigheten följande:

Vid de uppföljande kontrollerna konstaterades fortfarande gammal smuts dvs. allvarliga rengöringsbrister av lokaler och utrustningar och därmed följer inte verksamheten sina rengöringsrutiner. Risk finns att livsmedel blir förorenande och därmed risk för människors hälsa.

Men kan man verkligen bedöma en snabbmatsrestaurang på samma sätt som en restaurang där man sitter en längre stund och avnjuter sin måltid?

– Vår uppgift i kommunen är att skydda allmänheten och förebygga risker för hälsa som kan uppstå vid bristande livsmedelshantering. När det gäller hantering av oförpackade produkter finns inga förmildrande omständigheter. På sikt kan bristerna leda till att någon kan bli sjuk, svarar inspektören Marcus Liberås.

ANNONS

Kan dra till sig skadedjur

I tidigare dokument har det påpekats att även omklädningsrum varit smutsiga och även väggar till trapphuset. Liberås förklarar att riskerna graderas baserade på närheten till öppna produkter. Om avståndet är långt är riskerna för spridning av sjukdomar och liknande mindre. Men när det gäller matrester som ligger utomhus vid en lastbrygga finns det risk att detta kan ”dra till sig skadedjur vilket i sig innebär smittorisker”, förklarar Marcus Liberås.

Nu har kommunens enhet för miljö- och hälsoskydd tröttnat, eftersom de ansvariga på McDonalds i Landvetter inte åtgärdat bristerna. Härryda kommun har ansökt om föreläggande om ett vite á 15 000 kronor hos förvaltningsrätten.

Härryda-Posten har efter denna artikelns publicering varit i kontakt med McDonalds i Landvetter. Såhär svarar de på anmärkningarna.

LÄS MER:Elever på Hulebäck hängs ut på skvallerkonto på Instagram

LÄS MER:Kritiken: Bristande genusperspektiv på Landvetterskolan

LÄS MER:Lista: Det här händer i Härryda kommun i jul

ANNONS