Kritiken: Bristande genusperspektiv på Landvetterskolan

Efter Skolinspektionens granskning av Landvetterskolans mellanstadium har det framkommit kritik mot skolans bristande genusperspektiv. Skolans rektor håller delvis med.
– Det handlar om att använda vår personal vi har här, att förändra, utveckla och problematisera hur man tänker och funderar, säger Landvetterskolans mellanstadierektor Sofia Eisenschmidt.

ANNONS
|

Skolinspektionen genomför för närvarande en kvalitetsgranskning av 30 mellanstadieskolor i Sverige. Syftet med granskningen är att undersöka om skolorna uppnått kvalitetskravet om att ”vidga elevernas perspektiv på framtida utbildnings- och yrkesval utifrån ett jämställdhetsperspektiv”, skriver myndigheten på sin hemsida.

En av de granskade skolorna är Landvetterskolan i Härryda kommun. I sitt beslut från första november riktar Skolinspektionen kritik mot att skolan inte nått fram hela vägen till de mål som utstakats i läroplanen för grundskolan:

”Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas, lärande, val och utveckling”, skrivs det.

ANNONS

Rektorn: Vissa åtgärder redan påbörjade

När Härryda-Posten träffar rektor Sofia Eisenschmidt, som är rektor för årskurs 4–6 A+B+E+F, på hennes kontor, har eleverna hunnit gå hem för dagen. Utanför har det redan börjat mörkna. Hon ansvarar för den sektion på mellanstadiet som granskats.

– Det är två frågeställningar i kritiken. Den ena med studievägledningen och så är det den andra med ett normkritiskt arbetssätt. Jag skulle inte säga att det inte stämmer. Det finns ju alltid saker man kan jobba vidare med, svarar hon på kritiken.

Rektorn påpekar att skolan hade börjat med vissa åtgärder redan före granskningen, till exempel yrkesutbildningsfrågan. Personal har även under kompetensutvecklingsdagar fått ta del av föreläsning i ämnet samt att skolan har ett stort värdegrundsarbete som går under namnet PALS-relationer och förebygger problembeteende genom positiv förstärkning, säger Sofia Eisenschmidt och tillägger:

– Självklart är normöverskridande beteende en jätteviktig del i det också.

Rektorn: ”Handlar om att problematisera hur man tänker och funderar”

Skolinspektionen tittar inte bara på undervisning, utan även på yrkes- och studievägledning. Detta då myndigheten ser att det finns ett samband mellan de val som en elev gör både i fråga om skolämnen och yrken. Därför är det viktigt att genusperspektivet tillämpas både bland lärare och yrkes- och studievägledare.

– Syftet med granskningen är att vi vill se hur lärare arbetar för att bredda elevernas perspektiv och motverka könsbundna val, förklarar Anna Johansson, utredare på Skolinspektionen som varit delaktig i handläggningen av ärendet.

ANNONS

Hon fortsätter:

– Vi bedömer att skolan behöver arbeta mer med i form av utvecklingsområden och sådant den är ombedd att redovisa av Skolinspektionen.

Här är synpunkterna mot Landvetterskolan

Johansson poängterar att undersökningen som gjorts inte är en inspektion, utan en kvalitetsgranskning för att identifiera områden som skolorna måste arbeta mer med. De har sex månader på sig att åtgärda det som Skolinspektionen anmärkt på. I fallet Landvetterskolan har följande brister hittats:

”Lärarna har en låg medvetenhet om de könsmönster och de normer kring kön som råder i undervisningen. Detta innebär att lärarna i sin undervisning riskerar att förbise begränsande könsmönster och bidra till att bibehålla könsstereotypa föreställningar bland eleverna”, står det att läsa i Skolinspektionens beslut.

Sofia Eisenschmidt håller med om en viss del av kritiken. Men tror att de ska kunna rätta till de brister som påpekats i rapporten.

– Det handlar om att använda vår personal vi har här, att förändra, utveckla och problematisera hur man tänker och funderar.

LÄS MER:Listan: Här är de bästa gymnasieskolorna runt Härryda

LÄS MER:Akut behov av familjehem i Härryda kommun

LÄS MER:Tack till alla läsare för Härryda-Postens första år!

ANNONS