SD i Härryda vill att kommunen ska göra en egen utredning om Willysbranden i Landvetter

Sverigedemokraterna i Härryda kräver att Härryda kommun ska göra en egen utredning om brandorsaken i Willyshuset i Landvetter. I ett brev till miljö- och bygglovsnämnden vill Peter Arvidsson (SD) att ordföranden Martin Tengfjord (SP) ska ta ett ordförandebeslut.
– Att kommunen ska bedriva en utredning parallellt med polisen är inte aktuellt, säger Tengjord till Härryda-Posten.

ANNONS
|

Branden i Willyshuset i Landvetter är på väg att bli en politisk stötesten. I ett e-postmeddelande till presidiet för Härrydas miljö- och bygglovsnämnd menar Peter Arvidsson (SD), ledamot i nämnden tillika gruppledare i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunstyrelsen, att nämnden måste utreda branden. Detta genom ett så kallat ordförandebeslut.

Peter Arvidsson vill, efter det snabba brandförloppet, att följande frågor skyndsamt ska utredas:

• Finns liknande konstruktioner i kommunen?

• Hur kunde branden sprida sig mellan lägenheter (om så var fallet).

• Granskning av bygglov och slutbesiktning.

• Ansvarsfrågan.

Förslaget får inte bifall

Det är ett initiativ som sportpartisten Martin Tengfjord, ordförande i Härrydas miljö- och bygglovsnämnd, helt avvisar.

ANNONS

I ett svar till Arvidsson skriver Tengfjord:

”Vad gäller utredning av branden i Willyshuset så sköter berörda myndigheter den och våra tjänstemän delger oss så fort den finns tillgänglig. I dagsläget skall, kan och vill jag inte föregå polisens utredning utan vi får se vad den visar innan vi kan kommentera och dra några slutsatser av denna händelse.”

När Härryda-Posten når Martin Tengfjord menar han att han ”egentligen inte” är överraskad över Sverigedemokraternas initiativ.

– Jag vet inte riktigt hur mycket Sverigedemokraterna kan om det här med bränder och så. Men polisen gör ju alltid en utredning om brandorsaken. Och den väntar vi ju på precis som alla andra. Och sen när den har kommit så får vi titta på vad den säger, säger han till tidningen.

Först efter polisens utredning kommer Härryda kommun via miljö- och bygglovsnämnden ta ställning till om eller hur man ska gå vidare, menar Tengfjord.

– Att kommunen ska bedriva en utredning parallellt, det är inte aktuellt. Vi går inte händelserna i förväg genom att starta en parallell utredning. Det är ju polismyndigheten som gör den utredningen. Och det är klart att försäkringsbolagen är väl också rätt angelägna att få reda på vad orsaken har varit och alla förutsättningar runt omkring.

ANNONS

Martin Tengfjord menar att ordförandebeslut är reserverade för akuta, pågående ärenden.

– Det ska ju vara något extraordinärt akut.

Arvidsson vill veta om räddningstjänsten har följt sina åtaganden

Peter Arvidsson vill inte svara muntligen på Härryda-Postens frågor om hans initiativ till presidiet, men svarar på tidningens frågor via e-post.

Varför tar ni detta initiativ?

”Jag ställer mig frågan hur branden kunde spridas mellan lägenheter så snabbt. Det är grundläggande i moderna byggnader att man har brandceller som begränsar spridningen. Enligt artiklar i er tidning är det ett flertal boende och lägenheter som är drabbade med ett snabbt förlopp.”

Varför vill ni inte invänta räddningstjänstens och polisens utredning?

”Vi måste kartlägga om det finns liknande konstruktioner i kommunen så vi kan vidta nödvändiga åtgärder.”

Vad kan en kommunal utredning göra som inte utredningen från räddningstjänst/polis kan göra?

”Vi måste ta reda om det finns liknande konstruktioner i kommunen. Om vi granskar bygglovet och slutbesked kan vi få viktiga ledtrådar om några fel begåtts. Görs sådana utredningar av räddningstjänsten?”

Vilken kompetens har Härryda kommun att bedriva brandteknisk utredning?

”Om myndigheter samverkar för att snabbt komma till botten med orsaken till branden kan vi snabbare vidta åtgärder. Utredningen bör även belysa din fråga och det finns möjlighet att nämnden beslutar ta in externa utredare.”

ANNONS

Peter Arvidsson skriver också att en kommunal utredning skulle kunna titta på ”om räddningstjänsten har uppfyllt sina åtaganden enligt sin handlingsplan.”

Miljö- och bygglovsnämndens ordförande Martin Tengfjord påpekar dock att nämnden inte har någon egen budget utan att en sådan fråga därmed får hanteras av kommunstyrelsen, som Arvidsson också är ledamot i.

– Jag tycker att utredarna, med polisen och räddningstjänsten som är proffs på det här, ska få jobba i lugn och ro för att få fram en korrekt bild av vad som har hänt. Sen får vi ta ställning till om det är något vi ska driva vidare, säger Martin Tengfjord.

LÄS MER:Polisen om branden i Landvetter: ”Inte anlagd”

LÄS MER:Charlie Fjellström, 13, upplevde branden i Landvetter – imponerad över brandmännen

LÄS MER:Härrydabor om branden i Landvetter centrum

LÄS MER:Storbrand på vind i lägenhetshus i Landvetter

ANNONS