TV4-profilen Marcus Oscarsson rapporterade att Mölnlycke har Sveriges näst värsta luftförorening – expert avfärdar uppgifterna

På TV 4-profilen Marcus Oscarssons blogg hävdas det att Mölnlycke har näst mest luftföroreningar i Sverige. Härryda-Posten har granskat uppgifterna – och kan idag berätta hur det verkligen ligger till.
– Jag skulle säga att man kan bara avfärda de här resultaten faktiskt, säger Karin Söderlund, luftkvalitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

ANNONS
|

I veckan publicerade det schweiziska företaget IQAir, som säljer luftrenare, sin årliga rapport över luftföroreningar i världen. Nyheten snappades upp av flera stora medier, bland annat CNN, men också av TV 4-profilen Marcus Oscarssons blogg som publicerade den svenska listan där Mölnlycke hamnade tvåa efter värstingen Södertälje.

Bland annat skrivs det: ”Tre städer i Sverige sticker ut och har extra mycket föroreningar i luften. Det framgår av den nya listan över vilka platser i Sverige som lider mest av dålig luftkvalitet.”

Men det är uppgifter som kraftigt ifrågasätts av expertisen.

– Jag skulle säga att man kan bara avfärda de här resultaten faktiskt. Sen är det ju lite tråkigt för man vill ju gärna ta vara på folks engagemang, säger Karin Söderlund, luftkvalitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Det är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet som ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning.

ANNONS

IQAirs rapport bygger på data från statliga myndigheter, utbildningsinstitutioner, ideella organisationer och enskilda medborgare och avser en av de sex partiklar som oftast används för att mäta luftkvaliteten: PM2.5. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, betraktas partikeln som en av de mest hälsofarliga med andningsproblem och påverkan på hjärt- och kärlsystem som långsiktiga effekter.

Expert: Mätstation i Råda är inte professionell

Att Mölnlycke hade näst högst halter i Sverige kan låta skrämmande, men såväl mätinstrument som metoden för datainsamling ifrågasätts starkt av Karin Söderlund:

– Det framgår inte vem som har mätt och hur man har mätt. De sensorer som går att köpa i vanliga affärer har väldigt varierad kvalitet, kan man säga, förklarar hon och berättar att det inte finns någon professionell mätstation i Råda, vilket är platsen där den höga siffran ska vara inhämtad ifrån. Söderlund fortsätter:

– De har ingen kalibrering av de här instrumenten. Man vet inte ens vad de mäter i vissa fall.

Det gränsvärde som WHO har angett för PM2.5 är fem, vilket betyder att nivån behöver vara under fem för att anses acceptabel. Den nivå som uppmättes på mätstationen i Råda låg på 7,9. Karin Söderlund tycker inte att siffran verkar orimligt hög, det orimliga är att värdet i Råda låg högre än de mätstationer i Göteborg som inkluderades i rapporten:

ANNONS

– Jag känner till miljön i Råda och uppe på Råda säteri är det knappt någon trafik, så jag förstår inte var det höga värdet skulle komma ifrån. Enligt den här siffran är det ju högre än i Göteborg och det är osannolikt.

Karin Söderlund berättar att hon och hennes kollegor på IVL Svenska Miljöinstitutet ibland använder sensorer i forskningssyfte och jämför dem med kalibrerade, robusta mätstationer:

– Den här typen av sensorer kan ge utslag om till exempel en lastbil åker förbi, men det kanske inte ger rätt nivå. Den kanske visar tusen, fast egentligen var det hundra, förklarar hon.

Att privatpersoner är engagerade och vill bidra med statistik för luftföroreningar tycker Söderlund är positivt. Det som bekymrar henne är okunskapen om sensorernas brister:

– Det kan ju bli så till slut att många människor mäter med de här sensorerna och sen anklagar de kommunen för att ha för höga halter av skadliga ämnen, fast det inte är så, säger hon.

Snart mäts luftföroreningarna i Mölnlycke

Alla kommuner är skyldiga att visa att de följer lagstiftningen för luftföroreningar samt att de inte har för höga halter av olika reglerade ämnen. Härryda kommun tillhör Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen där mätningar sker utifrån ett rullande schema. Nästa vecka påbörjas mätningarna i Mölnlycke:

ANNONS

– Man mäter där man tror att man har högst halter i kommunen, vilket det oftast är där det är mest aktivitet och där det bor flest människor. Vi kommer mäta kväveoxider och partiklar under fyra månader, två månader på våren och två månader på hösten, berättar Karin Söderlund.

Härryda-Posten söker Marcus Oscarsson.

Om Marcus Oscarssons blogg

Inte alla texter på Marcus Oscarssons blogg skrivs av TV4-profilen själv. På hemsidan står det: ”Texterna skrivs av redaktionens olika medarbetare inklusive Marcus som även skriver analyser.” Ansvarig utgivare för Marcus Oscarssons blogg är Marcus Oscarsson.

LÄS MER:Barnfamiljer i Härryda kämpar för att få ihop ekonomin – nya grupper söker stöd

LÄS MER:Så tycker Härrydaborna om de höga matpriserna: ”Jag har lagt ner tomater”

LÄS MER:Jättebot för Landvetterbo som uppgav fel i deklarationen

ANNONS