Bekämpa gängen med återinförd grundskoleexamen

Sambandet mellan sjunkande skolresultat och ökad ungdomskriminalitet är tydligt, men det uppmärksammas inte tillräckligt i den kriminalpolitiska debatten, skriver Oliver Andersson och Ludvig Anderström vid MUF.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Sverige befinner sig i en verklig kris just nu. Åtta år av socialdemokratiskt styre präglat av ohållbar migrationspolitik, bristande integrationsåtgärder och otillräcklig kriminalpolitik har fört landet till en negativ topposition i Europa när det gäller dödsskjutningar, otrygghet och arbetslöshet.

Det har blivit standard för medborgarna att bevittna dödsskjutningar, sprängningar och upplopp i sina bostadsområden, på den lokala sushirestaurangen eller i gallerian. Dessutom skördas ett skrämmande antal unga liv i gängkrigen, de flesta mördade av personer i samma ålder. I ett samhälle där barn går från skolbänken till häktet och från fotbollsplanen till gatan, finns det inte längre plats för politisk korrekthet eller dravel. Det är dags för konkreta och effektiva reformer, som inte bara fokuserar på repressiva åtgärder utan även på adekvata proaktiva insatser. Skolan spelar en nyckelroll i detta arbete.

ANNONS

Skolan utgör Sveriges framtid och är den viktigaste faktorn för att förebygga brott effektivt.

Sjunkande skolresultat bidrar till ökad kriminalitet. För närvarande lämnar en av fyra elever nian utan fullständiga betyg. Samtidigt larmar internationella jämförelser som PIRLS 23 om den låga läskunnigheten bland fjärdeklassare, och även PISA-mätningarna visar nedåtgående resultat när det gäller kunskapsnivåer i matematik, naturvetenskap och läsförståelse inom OECD-länderna. Sambandet mellan sjunkande skolresultat och ökad ungdomskriminalitet är tydligt, men det uppmärksammas inte tillräckligt i den kriminalpolitiska debatten. När ungdomar misslyckas med sin utbildning och saknar stöd och vägledning hemifrån, tappar de även hoppet om sin framtid och karriär. I dessa skeden blir de sårbara för gängens erbjudanden om pengar, narkotika och status. Det är nu viktigt att den svenska skolan börjar förebygga dessa scenarier för att på sikt bryta ned gängvåldet och stoppa rekryteringen.

Införande av en grundskoleexamen är avgörande. År 2021 valde hela 37 400 elever att genomföra introduktionsprogram på olika gymnasieskolor runt om i landet, en konsekvens av att de lämnat grundskolan utan fullständig gymnasiebehörighet. Denna utveckling påverkar inte bara den enskilde elevens möjlighet att uppfylla läroplanens mål, utan hotar även hela det svenska utbildningssystemets grund, eftersom problemen inte bara överförs uppåt i skolsystemet utan också förstärks och sprids. Elever som behandlas som en del i en löpande band-princip tappar motivationen och tron på att de kan påverka sin situation.

ANNONS

För de som inte klarar av att ta examen i årskurs nio bör skolplikten förlängas till 18 års ålder.

Därför är det av stor vikt att införa en enhetlig examen för elever som går ut grundskolan. En kunskapsprövning skulle vara relevant, och elever som saknar grundläggande kunskaper kan få den hjälp de behöver. Examenssystemet bör bygga på en serie kunskapskontrollstationer från första till nionde klass, där grundskoleexamen bekräftar att eleven har uppnått fullständiga kunskaper. För de som inte klarar av att ta examen i årskurs nio bör skolplikten förlängas till 18 års ålder, där individen får möjlighet att förbättra sina resultat i de ämnen som behövs för att få godkänt. Eleven ska även ha möjlighet att välja ett yrkesprogram som ger snabb tillgång till arbetsmarknaden som ett komplement till den utökade skolplikten. Denna reform skulle förebygga långa perioder på introduktionslinjer, fylla kunskapsluckor inför framtida studier och framför allt hindra unga kriminella från att avstå från skolan till förmån för kriminalitet.

Skolan utgör Sveriges framtid och är den viktigaste faktorn för att förebygga brott effektivt. Genom att hålla unga kvar inom utbildningssystemet underlättar vi inte bara för ungdomarna att inte dras in i gäng, utan ger dem också nya möjligheter till en ljusare framtid.

Oliver Andersson

2:e vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Ludvig Anderström

Ansvarig Moderat Skolungdom MUF Västra Götaland Västra

ANNONS

LÄS MER:Kvinna åtalad för grovt flygfylleri på plan vid Landvetter

LÄS MER:Smash into pieces intar Råda rum – utlovar explosiv hårdrock

LÄS MER:Man fyllekörde och kraschade fyrhjuling

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS