Inför kontaktförbud för sexbrottslingar

För oss är det självklart att samhället och svensk lagstiftning måste stå på brottsoffrets sida, skriver kristdemokraterna David Lega och Miriam Lilja.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Bara en mycket liten andel av de som utsätts för sexuella övergrepp får i dagsläget upprättelse genom fällande dom mot förövaren. Det är ännu ovanligare att fängelse döms ut. Men inte ens för den vars förövare döms till fängelse är lättnaden långvarig. Straffen är ofta korta och i regel finns inga juridiska hinder för förövaren att kontakta brottsoffret på nytt. Därför är brottsoffrets ångest ofta stor i slutet av fängelsetiden. Många upplever en rädsla för vad som kommer hända när förövaren blir fri. Kommer personen att söka kontakt? Vad kommer i så fall sägas eller göras?

För oss är det självklart att samhället och svensk lagstiftning måste stå på brottsoffrets sida. Förövarens straff är tidsbegränsat, men brottsoffret bär ofta sår för livet. Därför vill vi att kontaktförbud ska utdömas i samband med andra påföljder för grova sexualbrott, inte bara fall när det bedöms föreligga risk för nya brott. Idag behöver varje kontaktförbud föregås av en klar och konkret risk för nya brott, något som ofta är svårt att bevisa och kräver stor ansträngning av den sökande att driva igenom. Vi menar därför att kontaktförbudet borde gälla för livstid utan hänsyn till eventuell återfallsrisk. Personer som utsatts för grova sexuella övergrepp ska kunna känna sig trygga med att förövaren inte har rätt att söka kontakt, annat än om personen själv väljer att ansöka om upphävt kontaktförbud.

ANNONS

Att försonas är inte detsamma som att förtjäna nytt förtroende.

Avseende sexualbrott mot barn är återfallsrisken särskilt är hög. Barn är också extra utsatta som brottsoffer, då de i större utsträckning riskerar att drabbas av livslånga fysiska och psykiska skador till följd av övergrepp. Därför menar vi att kontaktförbud fram till myndighetsdagen borde utdömas i samband med alla fällande domar avseende sexualbrott mot barn, oavsett grad. Lagstiftningen behöver skärpas för att skydda barn mot ny kontakt med den som utsatt vederbörande för övergrepp, oavsett vilket förhållande som ursprungligen legat till grund för relationen. Detta saknas idag, vilket är ett svek från vuxenvärlden mot många barn som tvingas växa upp i oro och i vissa fall utsätts för nya övergrepp som hade kunnat förhindras.

Målet med svensk rätt bör i grunden vara att den dömde har rätt att sona sitt brott och återintegreras i samhället. Men att försonas är inte detsamma som att förtjäna nytt förtroende. Även en person som dömts för sexualbrott ska kunna leva ett gott liv efter att ha avtjänat sitt straff. Men det innebär inte att vederbörande ska ha rätt att återigen inge oro och ångest, eller värre, genom att på nytt kontakta den som tidigare utsatts för dennes övergrepp. Här måste samhället välja att stå på brottsoffrets sida.

ANNONS

David Lega (KD)

Europaparlamentariker i utskottet för mänskliga rättigheter

Miriam Lilja (KD)

Distriktsstyrelseledamot KD Västra Götaland

LÄS MER:Följ med in i renoveringen av mangårdsbyggnaden på Råda Säteri – med spår av George W. Bush

LÄS MER:Johannes ”Gneben” Aira åkte ut ur semifinalen i Talang i TV4

LÄS MER:Så kan Rävlanda trädgård fortsätta med verksamheten

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS