Låt Hindås fortsätta vara en unik friluftsort i Göteborgsområdet

Fortsatt exploatering av Bocköhalvön måste göras mycket varsamt, menar Hindåsbon Anders Fors.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

Hindås har stora kvaliteter med naturen, sjöar, vattenleder och den bebyggelse som följde Hindås järnvägsstation i slutet av 1800-talet. Turisthotell, idrottsgård, hoppbackar, kyrka, pensionatsbyggnader och flera stora privatvillor varav flera omvandlades till pensionat finns till stor del ännu kvar.

Bocköhalvön är den del som har mycket av sitt ursprung kvar från AB Hindås Villastads exploatering av halvön i början av 1900-talet med skogspartier, park och dammanläggning, stora tomter, stora villor, en del sportstugor, kallbadhus med hopptorn, tennisbana och gångbro till Bockön. Lokalbefolkningen och besökare fick njuta av miljön. Hindås blev utnämnd som luftkurort.

Snart startades lokala idrottsföreningar med inspiration från Göteborg. IFK Hindås, Hindås skidklubb, Hindås kanot och friluftsklubb, Hindås tennisklubb är alla mellan 90 och 110 år gamla och fortfarande mycket aktiva.

ANNONS

Samhällets kringområden runt Västra Nedsjön utökades tidigt med sportstugor som många idrottsföreningar, scouter och privatpersoner innehade. Ett fåtal finns fortfarande kvar i ursprungsskick.

Att Bocköhalvön fortfarande kan få behålla sin särart är mycket viktigt.

Bocköhalvön har en särart som utgörsav dess bebyggelse samt skogspartier som hyser område med rullstensåsar, döisgropar i det isälvsavlagringsområde varav delar är skyddade av länsstyrelsen och bildar ett filter för rening av sjövattnet.

Att Bocköhalvön fortfarande kan få behålla sin särart är mycket viktigt och kräver att fortsatt exploatering görs mycket varsamt. Bockön har tidigare varit ansluten med en gångbro och den kan återställas.

Utvecklingen av Hindås med bostäder i Älmhult är aktuell och planeras utökas med upp till 400 bostäder fördelat på villor, radhus och lägenheter. Området kring Solåsen är sedan länge under utbyggnadsplanering.

Hotell Hjortviken byggs nu ut och enligt information från ESS Group skall 300 personer ha det som sin arbetsplats. Hindåsgården hotell och Spa finns med sin drygt hundraåriga historia och hoppbackarna har nu blivit byggnadsminnen. Stora hoppbacken är försedd med hiss och utsiktsplats. Området kring hoppbackarna har karaktär av fritidsbebyggelse och besökarna till hotellen har detta som närmsta omgivning tillsammans med elljusspår, motions- och vandringsleder.

Besökande kommer förutom på konferenser till Hindås för rekreation och att vistas i naturen och på vattnet. Konstsnöspårsanläggning finns och är under utbyggnad. Uthyrning av kanoter är sedan länge etablerad.

ANNONS

En utveckling av Hindås med modernt vatten- och avloppssystem behövs förutom för de 20-tal fastigheterna på Bocköhalvön även på Ingelseområdet, Takkullen , Klåddegärde, Limmerhultsvägen och längs Grönhultsvägen.

Strandskyddet har försvagats och nya bygglov beviljas nu mycket nära vattnet. Den nya översiktsplanen föreslår detta och även utökning av möjlig bostadsbebyggelse över det befintliga motionsspåret vid Hindåsgårdens gräns till Baggatomten.

Den polarisering som skett beträffande Bocköhalvöns framtid är en konsekvens av att Hindås Villastad har köpts upp av exploatör som avverkade skogsområdet som nu åter har röjts på sly. Detta område kallades av Hindåsbor för Trollskogen och den parkanläggning som Henry Thörnsten anlade innehöll dammar och var välskött. Detta område har också förfulats genom misskötsel och nu har även utomhustennisbanan lämnats åt sitt öde.

Kommunens nyligen genomförda kulturbebyggelseutredning framhåller områdets stora värden.

Med detta inlägg vill jag framhålla vikten av att Hindås får fortsätta vara den unika friluftsorten i Göteborgsområdet.

Anders Fors

Hindåsbo

LÄS MER:Vem vill bo i en park på Bocköhalvön?

LÄS MER:Hindåsbor föreslår: ”Gör en park på Bocköhalvön”

LÄS MER:Skogsstyrelsen: ”Trädfällning på Bocköhalvön är en gallring”

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS