Slå inte itu NPF-verksamheter

Vi säger vi nej till att slå itu en välfungerande verksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, skriver moderaterna Gustaf Josefson, Per Vorberg och Eva-Lotta Liljenzin.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

För oss moderater är det prioriterat att stärka det tidiga stödet för barn och unga med psykisk ohälsa. Tidiga insatser minskar risken för att problemen hinner växa sig större. Det är bra både för barnet, för anhöriga och för samhället i stort.

Det behövs tidiga och förebyggande insatser för att ge barn och unga förutsättningar för ett friskt och hälsosamt liv. Då måste primärvårdens förmåga att ta hand om patienter med mildare psykisk ohälsa stärkas. Samarbetet mellan olika huvudmanna- och vårdnivåer måste utvecklas men också följas av åtgärder för att öka tillgängligheten till vård, bland annat vårdval inom BUP. Detta för att barnen och deras familjer kan välja den vårdgivare de hyser mest förtroende för.

ANNONS

Men det vi särskilt vill betona är vikten av att vården av unga är tillgänglig och upplevs som nära. Läkarna inom BUM är ofta skolläkare på de kommunala skolorna vilket vi tror gynnar kontinuiteten och kunskapen kring, och möjligheterna att se det enskilda barnet. Dagens långa väntetider på utredningar inom BUP, försvårar möjligheterna för barnet att få en rimlig chans att hänga med, inte minst i skolan, utifrån sina förutsättningar.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och En väg in dras fortfarande med bekymmer i form av långa köer och det vore olyckligt att då under 2024 flytta de neuropsykiatriska utredningarna från BUM i Härryda, Partille och Mölndal och slå itu en välfungerande verksamhet. Detta gäller också en flytt av mottagningen för unga vuxna (MUX) till specialistspsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Vi moderater är övertygade om betydelsen av tidiga och snara insatser för att skapa goda möjligheter till ett gott liv för barn och unga. Vi har svårt att se att dessa förändringar bidrar till att nå den politiska ambitionen och viljeinriktningen att vården ska vara tillgänglig och nära. Vid det senaste sammanträdet beslutade den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden att avslå förslagen, bland annat tack vare vårt tydliga ställningstagande.

Gustaf Josefson (M)

ANNONS

Regionråd Västra Götalandsregionen

Per Vorberg (M)

Kommunstyrelsens ordförande Härryda

Eva-Lotta Liljenzin (M)

Ledamot i kommunfullmäktige i Härryda samt ersättare i Västra Götalands regionfullmäktige.

LÄS MER:Helvändningen – NPF-vården blir kvar i Mölnlycke

LÄS MER:Vård för barn med autism i Mölnlycke hotas av flytt: ”Förödande”

LÄS MER:Läkaren varnar för sämre barnvård i Härryda: ”Huvudlöst”

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS