Härryda kommuns bibliotek blomstrar

Den genomsnittlige invånaren i Härryda kommun besöker biblioteket 10,1 gånger per år, jämfört med det nationella genomsnittet som är 4,3 besök per år. Kungliga bibliotekets årliga sammanställning visar att Härrydaborna är riktiga bokmalar.
– Kommunen snålar inte om man säger så, säger statistikern Cecila Ranemo.

ANNONS
|

I början av 2022 befriades den svenska biblioteksverksamheten från de restriktioner som införts med anledning av coronapandemin.

Lättnaden har resulterat i en betydande ökad efterfrågan på bibliotekstjänster, och en årlig sammanställning från Kungliga biblioteket visar att invånarna i Härryda kommun utlånar dubbelt så många medier jämfört med det nationella snittet.

– Härryda kommun har en genomsnittlig utlåningsfrekvens på 8,3 lån per invånare och år, vilket kan jämföras med det nationella genomsnittet på 4,8 lån, säger Cecilia Ranemo, ansvarig för Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Denna höga utlåningsfrekvens beror delvis på en hög grad av nyförvärv av böcker. När många nya böcker köps in ökar utlåningen eftersom människor är angelägna om att läsa färskt material.

ANNONS

– Detta gäller framförallt barn och unga, som ofta vill läsa de senaste bokserierna. När det kommer in nya och attraktiva böcker regelbundet lånar barn i genomsnitt mer än de annars skulle göra, säger Cecilia Ranemo.

Härryda kommun har totalt fyra folkbibliotek, varav tre av dem också fungerar som skolbibliotek.

Under 2022 spenderade kommunen 2,2 miljoner kronor på olika typer av medier. Dessutom köpte de licenser för olika medie och -databasresurser för 166 000 kronor.

”Kommunen snålar inte”

Den totala driftkostnaden för biblioteken förra året uppgick till 20,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 491 kronor per invånare.

– Det är ett bra nyckeltal. Kommunen snålar inte om man säger så. Genomsnittet i Sverige ligger på 458 kronor, och om vi tittar på exempelvis Partille kommun ser vi att de bara lägger ner 302 kronor per invånare. Kostnaderna täcker lokaler, inköp av medier, personal och så vidare, säger Cecilia Ranemo.

Statistiken visar att antalet fysiska medier generellt minskar och ersätts av en ökad tillgång till e-medier på biblioteken samt en ökad användning av dessa. Men inte i Härryda kommun.

– När det gäller utlåning av e-böcker utgör de 5,9 procent av det totala antalet utlåningar, vilket är något lägre än riksgenomsnittet, noterar Cecilia Ranemo.

ANNONS

Hon påpekar också att Härryda kommuns bibliotek är både välbesökta och välfyllda.

2,71 medier per invånare i kommunen

Biblioteksverksamheten har ungefär lika många tillgängliga medier per invånare som genomsnittet i landet, det vill säga 2,71 medier per invånare.

– Det är goda siffror, och eftersom skolbiblioteken är integrerade med folkbiblioteken blir utlåningen högre än genomsnittet i landet. Det är nästan dubbelt så högt, med 20 utlåningar per barn och ungdom. Det nationella snittet ligger på 11,8 utlåningar per barn och ungdom per år i Sverige, säger hon.

Tack vare att de olika biblioteken är integrerade med varandra är Härryda kommuns bibliotek också välbesökta. Den genomsnittlige invånaren i Härryda besöker biblioteket i genomsnitt 10,1 gånger per år, jämfört med det nationella genomsnittet på 4,3 besök per år.

– Kommunen har så många integrerade folkbibliotek och skolbibliotek, och det är därför dessa siffror är så höga. Barnen är tvungna att besöka skolbiblioteken under skoltid, oavsett om de vill eller inte, vilket leder till både fler utlån och fler besök, tillägger Cecilia Ranemo.

LÄS MER:Japansk origami med Star Wars-inslag på Hindås bibliotek

LÄS MER:Ulrika Modéer från Mölnlycke är mäktigaste svensken i FN

LÄS MER:Wendelsbergs familjedag lockade hundratals besökare

ANNONS