Kommunen om krisen inom socialtjänsten: ”Ingen quick fix”

Facket Vision Härryda larmar om fortsatt korttidsfrånvaro och uppsägningar inom socialtjänsten, trots att åtgärder genomförts.
– Hela målet är att skapa en god arbetsmiljö. Det är tyvärr inget man gör på en dag, säger Susanne Grabe, verksamhetschef för socialtjänsten.

ANNONS
|

Facket Vision Härryda är kritisk till att situationen på Utredning och skydd inom Socialtjänsten är fortsatt ansträngd, vilket Härryda-Posten rapporterade om under onsdagsmorgonen.

Det är den avdelningen där orosanmälningar rörande barn och unga utreds, och beslut om exempelvis att omhänderta barn enligt LVU, lagen om vård av unga, tas.

– Personal säger upp sig trots åtgärder. Det är också väldigt mycket korttidsfrånvaro. Folk går hem med stressymptom. Jag och vår tidigare ordförande har varit inblandad i detta sedan 2018. Det blir liksom aldrig bra. Och det är tråkigt, det kommer många duktiga medarbetare som bara försvinner, berättade Jennie Andersson, huvudskyddsombud och ordförande vid Vision Härryda, för Härryda-Posten.

ANNONS

Facket Vision Härryda menar att arbetstidsförkortning i form av en sex timmars arbetsdag skulle kunna vara en lösning på det ansträngda läget, och har därför försökt att lyfta frågan inom politiken.

Kommunen: Väntar på effekten av åtgärderna

Susanne Grabe, verksamhetschef för socialtjänsten i Härryda kommun, har inga åsikter kring facket Visions förslag på arbetstidsförkortning.

Däremot menar hon att det gjorts, och görs, kontinuerliga andra åtgärder för att stabilisera personalgruppen på den aktuella enheten. Bland annat reflektion på arbetstid.

– Vi väntar på att det ska bli bättre effekt av åtgärderna. Hela målet är att skapa en god arbetsmiljö. Det är tyvärr inget man gör på en dag, det finns ingen quick fix. Vi har fackliga och personalavdelningen med oss eftersom det är en stor och utmanade fråga.

Innan årsskiftet tog kommunen in konsulter för att klara sitt grunduppdrag. Samtidigt låg flera annonser ute på lediga socialsekreterartjänster, där sökanden möttes av orden:

”Vi har bestämt oss! Vi vill bli Sveriges bästa socialtjänst och en arbetsplats för dig att trivas på!”

Men den negativa spiralen ska alltså ha fortsatt under våren. Nyligen ska två nya specialisthandläggare och en ny socialsekreterare ha sagt upp sig. Så även enhetschefen på den aktuella avdelningen.

ANNONS

Nu ses bland annat ledarskapssidan över.

– I samtal med våra medarbetare har det framkommit att vi behöver en enhetschef till. Så det kommer att bli två enhetschefer nu. Och vi har stärkt upp med arbetsledare. En med särskilt fokus mot introduktion. Vi arbetar också med genom att förstärka med överanställningar och konsulter.

Vad har ni fått för signaler om varför nyanställda sade upp sig nu under våren?

– Vi har undersökt delvis varför folk slutar. Det som framkommer tydligast är arbetsbelastningen. Sedan handlar det också om personalomsättningen. Det är en ond cirkel. När personalomsättningen är hög väljer man kanske att gå, eftersom det inte är stabilitet i personalgruppen. Det är det vi försöker jobba med nu. Men det är ett nationellt problem att rekrytera och behålla erfaren personal inom barn och unga-enheterna.

Om fackets oro rörande tillbud i arbetsmiljö: ”Legat efter i systemet”

En annan oro facket Vision Härryda har lyft är att det har legat oåtgärdade anmälningar, bland annat rörande hot och våld, i systemet Stella, där anställda själva rapporterar in incidenter och tillbud i sin arbetsmiljö.

Huvudskyddsombudet Jennie Andersson menar att det är en risk att anställda slutar att anmäla tillbud, om det inte ”resulterar inte i någon förbättring eller åtgärd”.

Men när det gäller anmälningar rörande arbetsmiljön menar Susanne Grabe att det endast ska ha varit i själva verktyget som det funnits en eftersläpning.

ANNONS

– Vi hanterar alla hot- och våldsärenden enligt våra rutiner. Jag vet att det hanteras, men jag vet också att man legat efter i dokumentationen i systemet. Men det är åtgärdat nu. Allt ligger inne i systemet. Jag känner mig trygg med att våra enhetschefer hanterar hot- och våldsärenden, säger hon.

LÄS MER:Facket Vision kritiskt: Fortsatt oroligt läge på socialtjänsten i Härryda

LÄS MER:Socialtjänsten i Härryda har brist på personal och utreder inte inom lagstadgad tid

LÄS MER:Dykare bärgade kassaskåp ur Rådasjön – igen

ANNONS